Program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) tehnik računalništva

Srednje strokovno izobraževanje

Tehnik računalništva – R1a, R1b, R2a, R2b, R3a, R3b, R4a, R4b

Oznaka

Programska enota

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO

A-splošnoizobraževalni predmeti

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

število ur

kreditnih točk

teden

leto

teden

Leto

teden

leto

teden

leto

P1

Slovenščina

4

140

4

132

3

99

3

102

487

24

P2

Matematika

3

105

3

99

3

99

2,5

85

383

19

P3

Angleščina

3

105

3

99

3

99

3

102

417

20

P4

Umetnost

2

70

0

0

0

0

0

0

68

3

P5

Zgodovina

0

0

3

99

0

0

0

0

102

5

P6

Geografija

2

70

0

0

0

0

0

0

68

3

P7

Sociologija

0

0

0

0

0

0

2

68

68

3

P9

Fizika

0

0

2

66

2

66

0

0

140

6

P10

Kemija

2

70

0

0

0

0

0

0

70

3

P11

Športna vzgoja

3

105

2

66

2

66

3

102

340

14

Skupaj A

19

665

17

561

13

429

13,5

459

2143

100

B-strokovni moduli

Obvezni

 

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem (ITK)

4

140

0

0

0

0

0

0

140

6

M2

Uporaba IKT pri poslovanju (UIKTP)

0

0

4

136

0

0

0

0

136

6

M3

Upravljanje s programirljivimi napravami (UPN)

0

0

5

170

0

0

0

0

170

8

M4

Vzdrževanje informacijske strojne opreme (VSO)

 

 

 

 

2

66

2,5

85

151

7

M5

Vzdrževanje informacijske programske opreme (VPO)

4

140

 

 

 

 

0

0

140

7

M6

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij (EKI)

0

0

4

136

0

0

0

0

136

6

M7

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov (VOS)

 

 

 

 

4

136

 

 

136

7

M8

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij (NSA)

 

 

 

 

99 

2,5

85

184

9

M9

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz (NPB)

 

 

 

 

4

136

 

 

136

7

Izbirni

0

 

 

Skrbnik/skrbnica komunikacijskih in informacijskih sistemov

M10

Oprema za multimedijsko tehniko

0

0

0

0

0

0

4,5

153

153

8

M11

Upravljanje IK sistemov

0

0

0

0

 

 

4,5

153

153

8

M12

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

0

0

0

0

5

165

 

 

165

8

 

 

Koder/koderka algoritmov in izdelovalec/izdelovalka spletnih strani

M13

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

0

0

0

0

5

165

165

8

M14

Napredna uporaba podatkovnih baz

0

0

0

0

 

4,5

153

153

8

M15

Računalniško oblikovanje

 

 

 

 

 

4,5

153

153

8

Skupaj B

8

280

13

442

  18

602

14

641

1800

87

C-praktično usposabljanje z delom

 

 

 

 

76

 

76

 

 

152

7

D-interesne dejavnosti

 

 

96

 

96

 

96

 

64

352

14

E-odprti kurikulum

OK1

Elektrotehnika (ELE)

4

140

 

 

0

0

0

0

140

6

OK2

Izdelava multimedijskih predstavitev (IMP)

3

105

0

0

0

0

0

0

105

5

OK3

Uporaba mikrokontrolerjev (UMK)

0

0

3

99

 

 

 

 

99

4

OK4

Robotika (ROB)

0

0

0

0

3

99

0

0

99

4

OK5

Uporabna matematika (UMAT)

0

0

0

0

0

0

2

68

68

3

OK6

Računalniška omrežja (ROM)/Računalništvo (RAČ)

 

 

 

 

 

 

4

136

136

6

Skupaj E

7

245

3

99

3

99

6

204

647

28

SKUPAJ (A+B+E)

34

1190

33

1102

34

1121

33

1287

4573

215