Program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) računalnikar

Srednje poklicno izobraževanje

Računalnikar  (R1e, R2e, R3e)

Oznaka

Programska enota

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO

A-splošnoizobraževalni predmeti

št. ur na

št. ur na

št. ur na

število ur

kreditnih točk

teden

leto

teden

leto

teden

leto

P1

Slovenščina

2

58

3

87

3

72

217

12

P2

Matematika

3

87

3

87

2

48

222

12

P3

Tuj jezik

2

58

2

58

2

48

164

9

P4

Umetnost

1

29

0

0

0

0

29

2

P5

Družboslovje

00

0

2

58

3

72

130

6

P6

Naravoslovje

2

58

2,5

72,5

0

0

130,5

6

P7

Športna vzgoja

2

58

2

58

2

48

164

7

Skupaj A

12

348

14,5

420,5

12

288

1056,5

54

B-strokovni moduli

 

obvezni

 

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem (ITK)

5

145

0

0

0

0

145

6

M2

Upravljanje z uporabniško programsko opremo (UPO)

0

0

4

116

0

0

116

5

M3

Vzdrževanje informacijske opreme (VIO)

0

0

8

232

0

0

232

10

M4

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij  (EKI)

4,5

130

0

0

0

0

130,5

6

M5

Programiranje naprav (PRN)

0

0

5

1450

0

0

145

8

M6

Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz (VPB)

0

0

0

0

6

160

160

8

izbirni

 

M8

Napredno vzdrževanje programske opreme (NPO)

0

0

0

0

7

168

168

9

Skupaj B

9,5

275

17

493

13

328

1096,5

52

C-praktično usposabljanje z delom

 

 

266

 

266

 

380

912

36

D-interesne dejavnosti

 

 

64

 

64

 

32

160

6

E-odprti kurikulum

OK1

Elektrotehnika (ELE)

5

145

0

0

0

0

145

7

OK2

Učenje učenja, socialne spretnosti, projektno delo (USP)

2,5

72,5

1,5

43,5

0

0

116

6

OK3

Izdelava multimedijskih predstavitev (IMP)

4

116

0

0

0

0

116

6

OK4

Praktično programiranje (PPR)

0

0

0

0

2

48

48

3

OK5

Napredno vzdrževanje strojne opreme (NSO)

0

0

0

0

6

144

144

7

Skupaj E

11,5

333,5

1,5

43,5

8

192

569

30

SKUPAJ (A+B+E)

33

956,5

33

957

33

808

2722

136