Program poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI) tehnik računalništva

Poklicno tehniško izobraževanje


V šolskem letu 2018/19 je prenovljen program PTI tehnik računalništva. Zato sta dodana dva predmetnika.

Tehnik računalništva - R1ta

Oznaka

Programska enota

1. letnik

2. letnik

SKUPNO

 

A-splošnoizobraževalni predmeti

št. ur na

št. ur na

število ur

kreditnih točk

teden

Leto

teden

leto

P1

Slovenščina

4

140

4

136

276

13

P2

Matematika

3

105

3

102

207

10

P3

Angleščina

4

140

4

136

276

13

P4

Umetnost

1

35

0

0

35

2

P5

Zgodovina

1

35

0

0

35

2

P6

Geografija

1

35

0

0

35

2

P7

Sociologija

0

0

1

34

34

2

P9

Fizika

2,5

87,5

0

0

87,5

4

P10

Kemija

1

35

0

0

35

2

P11

Športna vzgoja

2

70

2

68

138

6

Skupaj A

19,5

682,5

14

476

1158,5

56

B-strokovni moduli

 

 

 

 

 

 

 

Obvezni

 

M1

Razvoj spletnih aplikacij (RSA)

 

 

4,5

153

153

7

M2

Vzdrževanje omrežnih servisov (VOS)

3

105

 

 

105

5

M3

Načrtovanje sodobnega IK sistema (NIKS)

 

 

4

136

136

7

Izbirni

0

 

 

 

 

 

M3

Oprema za multimedijsko tehniko (OMT)

4

140

 

 

140

7

M4

Upravljanje IK sistemov (UIKS)

0

0

4

136

136

7

M5

Napredna uporaba podatkovnih baz (NUPB)

4

140

 

 

140

7

Skupaj B

11

385

12,5

425

810

40

C-praktično usposabljanje z delom

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

76

4

D-interesne dejavnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

64

96

4

E-odprti kurikulum

 

 

 

 

 

 

 

OK1

Računalništvo 1 (RAČ1)

2,5

87,5

 

 

87,5

4

OK2

Računalništvo 2 (RAČ2)

 

 

5

170

170

9

Skupaj E

2,5

87,5

5

170

257,5

13

SKUPAJ (A+B+E)

33

1155

31,5

1071

2226

109

 

Tehnik računalništva – R2Ta

Oznaka

Programska enota

1. letnik

2. letnik

SKUPNO

A-splošnoizobraževalni predmeti

št. ur na

št. ur na

število ur

kreditnih točk

teden

Leto

teden

leto

P1

Slovenščina

4

140

4

136

276

13

P2

Matematika

3

105

3

102

207

10

P3

Angleščina

4

140

4

136

276

13

P4

Umetnost

1

35

0

0

35

2

P5

Zgodovina

1

35

0

0

35

2

P6

Geografija

1

35

0

0

35

2

P7

Sociologija

0

05

1

34

34

2

P9

Fizika

2,5

87,5

0

0

87,5

4

P10

Kemija

1

35

0

0

35

2

P11

Informatika

2

70

0

0

70

3

P12

Športna vzgoja

2

70

2

68

138

7

Skupaj A

21,5

757,5

14

476

1228,5

60

B-strokovni moduli

 

 

 

 

 

 

Obvezni

 

M1

Razvoj spletnih aplikacij (RSA)

 

 

4,5

153

153

8

M2

Vzdrževanje omrežnih servisov (VOS)

3

105

 

 

105

6

Izbirni

0

 

 

 

 

 

M3

Oprema za multimedijsko tehniko (OMT)

4,5

157,5

 

 

157,5

8

M4

Upravljanje IK sistemov (UIKS)

0

0

4

136

136

8

M5

Napredna uporaba podatkovnih baz (NUPB)

0

0

4

136

136

8

Skupaj B

7,5

262,5

12,5

425

687,5

38

C-praktično usposabljanje z delom

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

76

4

D-interesne dejavnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

64

96

4

E-odprti kurikulum

 

 

 

 

 

 

OK1

Računalništvo 1 (RAČ1)

4,5

157,5

 

 

122,5

5

OK2

Računalništvo 2 (RAČ2)

2,5

85

85

3

OK3

Računalništvo 3 (RAČ3)

00

00

2

68

68

3

Skupaj E

4,5

157,5

4,5

153

275,5

11

SKUPAJ (A+B+E)

33,5

1177,5

31

1054

2174,5

109