Strokovni in praktični del izobraževanja

Praktični del izobraževanja poteka na dva načina:
 1. s praktičnim poukom v delavnicah,
 2. s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu.


PRAKTIČNI POUK V DELAVNICAH:
Praktični del izobraževanja poteka v delavnicah, ki se nahajajo v Medpodjetniškem izobraževalnem centru – MIC.
Pouk je usmerjen predvsem v projektno delo, kar pomeni, da dijaki izdelajo določeno napravo (izdelek) postopno od zasnove do končne izvedbe in preizkusa.


PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
Delodajalca pomaga poiskati šola ali dijaki sami.
Podjetja, kjer dijaki opravljajo PUD:
 • Tomas, d.o.o.
 • Harlem, d.o.o.
 • Comlan d.o.o.
 • Art, d.o.o.
 • Gorec, d.o.o
 • Atego, d.o.o.
 • Revoz, d.d.
 • Krka, d.d.
 • L-TEK, d.o.o.