Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Izbirnost v starih izobraževalnih programih

Dijaki v drugem letniku programa tehnik računalništva izbirajo med naslednjimi strokovnimi področji:  
V izobraževalnem programu SSI TEHNIK RAČUNALNIŠTVA lahko šola ali dijak izbere tri strokovne module:
 • M10, M11 in enega od preostalih strokovnih modulov med M10 in M18 za poglobljeno znanje s področja vzdrževanja komunikacijskih sistemov ali
 • M10, M12 in enega od preostalih strokovnih modulov med M10 in M18 za poglobljeno znanje s področja vzdrževanja informacijskih sistemov ali
 • M13, M14 in enega od preostalih strokovnih modulov med M10 in M18  za poglobljeno znanje s področja kodiranja algoritmov ali
 • M13, M15 in enega od preostalih strokovnih modulov med M10 in M18 za poglobljeno znanje s področja izdelave spletnih strani.

Znanja, ki jih dijaki pridobijo po končanem izobraževanju za izbrano področje so:
skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov:
 • zagotavlja delovanje strojne in programske opreme
 • postavlja in skrbi za računalniška omrežja (strežniki, brezžična omrežja)
 • vzdržuje in zna postaviti videokonferenčne sisteme
 • vzdržuje strojno in programsko komunikacijsko opremo
 • namešča programsko opremo za omržjasksk
skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov:
 • zagotavlja delovanje strojne in programske informacijske opreme (pripravi ustrezna programska orodja, sestavi računalniški sistem, namesti operacijski sistem in aplikacijo na računalnik)
 • izvaja varnostne ukrepe na področju informacijskih sistemov (pripravi ustrezna strojna in programska orodja, zagotavlja delovanje informacijske opreme, upravlja varnostni sistem (požarni zid, kriptografija), zagotavlja varnostno shranjevanje podatkov) 
 • izvaja politiko gesel (določi varnostno politiko gesel, dodeli pravice uporabnikom, vzpostavi in spremlja dnevnik prijav)
 • svetuje na področju informacijskih sistemov (izdela interna navodila za delo s programsko opremo, komunicira s sodelavci in strankami, pripravi dokumente za tisk in predstavitev)
koder/koderka algoritmov:
 • programira v programskem jeziku
 • programira dinamične spletne strani
 • obdeluje podatke v podatkovni bazi
 • pozna programski jezik in orodja za delo s podatkovno bazo
 • povezuje aplikacije in podatkovne baze
 • posodablja programsko opremo
izdelovalec/izdelovalka spletnih strani:
 • izdela spletne strani
 • skrbi za varnost spletnih strani in varen prenos podatkov
 • programira in kodira
 • vzdržuje spletne strani.

V izobraževalnem programu SPI RAČUNALNIKAR lahko šola ali dijak izbere en strokovni modul:
 • M7 za poglobljeno znanje s področja vzdrževanja računalniške strojne opreme ali
 • M8 za poglobljeno znanje s področja vzdrževanja programske opreme.
Znanja, ki jih dijaki pridobijo po končanem izobraževanju za izbrano področje so:
vzdrževalec računalniške strojne opreme:
 • namešča in konfigurira strojno opremo
 • upravlja lokalna računalniška omrežja
vzdrževalec programske opreme:
 • vzdržuje sistemsko programsko opremo (namešča in preveri delovanje operacijskega sistema, posodablja protivirusne programe) 
 • instalira in posodablja programsko opremo
 • vključi računalnik ali periferno napravo v omrežje
 • omogoča skupno rabo podatkov.

V izobraževalnem programu PTI TEHNIK RAČUNALNIŠTVA lahko šola ali dijak izbere tri strokovne module:
 • M4, M5 in enega od preostalih strokovnih modulov med M4 in M12 za poglobljeno znanje s področja vzdrževanja komunikacijskih sistemov ali
 • M4, M6 in enega od preostalih strokovnih modulov med M4 in M12 za poglobljeno znanje s področja vzdrževanja informacijskih sistemov ali
 • M7, M8 in enega od preostalih strokovnih modulov med M4 in M12 za poglobljeno znanje s področja kodiranja algoritmov ali
 • M7, M9 in enega od preostalih strokovnih modulov med M4 in M12 za poglobljeno znanje s področja izdelave spletnih strani.

 

Informatika je integrirana v obveznih strokovnih modulih.
Glede na to, da imamo v programih PTI tehnik računalništva en oddelek, smo se glede na potrebe okolja v industriji in obrti odločili, da dijakom v izobraževalnem programu ponudimo izbirne strokovne module za področje vzdrževanje komunikacijskih sistemov in vzdrževanja informacijskih sistemov.