Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) elektrotehnik

Elektrotehnik 2022/23 - E1a, E1b, E2a, E2b, E3a, E3b

Oznaka

Programska enota

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO

A-splošnoizobraževalni predmeti

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

število ur

kreditnih točk

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

P1

Slovenščina

4

140

3

93

4

124

4

132

489

24

P2

Angleščina

3

105

3

93

3

93

3,5

115,5

406,5

20

P3

Matematika

3

105

3

93

3

93

3

99

390

19

P4

Umetnost

2

70

0

0

0

0

0

0

70

3

P5

Zgodovina

0

0

3

93

0

0

0

0

93

5

P6

Geografija

2

70

0

0

0

0

0

0

70

3

P7

Sociologija

0

0

0

0

0

0

2

66

66

3

P9

Fizika

0

0

2

62

2,5

77,5

0

0

139,5

6

P10

Kemija

2

70

0

0

0

0

0

0

70

3

P11

Športna vzgoja

3

105

2

62

2,5

77,5

3

99

343,5

14

Skupaj A

19

665

17

527

14

434

15,5

511,5

2137,5

100

B-strokovni moduli

obvezni

 

M1

Informacijske tehnologije in podjetništvo (ITP)

4

140

0

0

0

0

0

0

140

7

M2

Elektrotehnika 1 (ELE1)

6

210

0

0

0

0

0

0

210

10

M3

Elektrotehnika 2 (ELE2)

0

0

6,5

201,5

0

0

0

0

201,5

10

M4

Programirljive naprave (PRN)

0

0

6,5

201,5

0

0

0

0

201,5

10

M5

Elektronski elementi in vezja (EEV)

0

0

0

0

4,5

139,5

0

0

139,5

7

M6

Merjenje v elektrotehniki (MEL)

0

0

0

0

4,5

139,5

0

0

139,5

7

M7

Električne in komunikacijske inštalacije (EKI)

0

0

4

124

0

0

0

0

124

7

izbirni

0

M12

Regulacije (REG)

0

0

0

0

0

0

4

132

132

7

M13

Mikroprocesorske naprave (MPN)

0

0

0

0

4,5

139,5

0

0

139,5

7

M14

Avtomatizirani postroji (AVP)

0

0

0

0

0

0

4

132

132

7

M15

Obdelava in prenos podatkov (OPP)

0

0

0

0

0

0

4

132

132

7

Skupaj B

10

350

17

527

13,5

418,5

12

396

1691,5

86

C-praktično usposabljanje z delom

 

 

 

 

152

 

152

 

 

304

12

D-Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Aktivno državljanstvo

 

35

 

0

 

0

 

0

35

2

Interesne dejavnosti

 

61

 

96

 

96

 

64

317

13

Skupaj D

 

96

 

96

 

96

 

64

352

15

E-odprti kurikulum

OK1

Multimedija (MMD)

2,5

87,5

0

0

0

0

0

0

87,5

5

OK2

Programiranje krmilnikov (PRK)

0

0

0

0

2

62

2

66

128

7

OK3

Projektiranje električnih inštalacij (PEI)

0

0

0

0

3

93

 

 

93

5

OK4

Elektroenergetika (EEG)

0

0

0

0

 

 

1,5

49,5

49,5

3

OK5

Tehniška matematika (TEM)

0

0

0

0

0

0

2

66

66

3

Skupaj E

2,5

87,5

0

0

5

155

5,5

181,5

424

23

SKUPAJ (A+B+E)

31,5

1103

34

1054

33

1008

33

1089

4253

209


Elektrotehnik 2022/23 – E4a, E4b
 

Oznaka

Programska enota

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO

A-splošnoizobraževalni predmeti

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

število ur

kreditnih točk

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

P1

Slovenščina

4

140

4

132

3

99

3

102

473

24

P2

Matematika

3

105

3

99

3

99

2,5

85

388

19

P3

Angleščina

3

105

3

99

3

99

3

102

405

20

P4

Umetnost

2

70

0

0

0

0

0

0

70

3

P5

Zgodovina

0

0

3

99

0

0

0

0

99

5

P6

Geografija

2

70

0

0

0

0

0

0

70

3

P7

Sociologija

0

0

0

0

0

0

2

68

68

3

P9

Fizika

0

0

2

66

2

66

0

0

132

6

P10

Kemija

2

70

0

0

0

0

0

0

70

3

P11

Športna vzgoja

3

105

2

66

2

66

3

102

339

14

Skupaj A

19

665

17

561

13

429

13,5

459

2114

100

B-strokovni moduli

obvezni

 

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem (ITK)

4

140

0

0

0

0

0

0

140

6

M2

Uporaba IKT pri poslovanju (UIKTP)

0

0

4

132

0

0

0

0

132

6

M3

Upravljanje s programirljivimi napravami (UPN)

0

0

5

165

0

0

0

0

165

8

M4

Izdelava osnovnih vezij (IOV)

6

210

0

0

0

0

0

0

210

10

M5

Načrtovanje in priklopi električnih naprav (NPN)

0

0

0

0

6

198

0

0

198

10

M6

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij (EKI)

0

0

4

132

0

0

0

0

132

6

izbirni

0

M9

Uporaba regulacij (UPR)

0

0

0

0

0

0

4,5

153

153

8

M13

Uporaba mikroprocesorskih naprav (UMN)

0

0

0

0

5

165

0

0

165

8

M14

Prenos in zapis informacij (PZI)

0

0

0

0

0

0

4,5

153

153

8

M16

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev (NAP)

0

0

0

0

0

0

4,5

153

153

8

M20

Zajemanje in obdelava procesnih veličin (ZPV)

0

0

0

0

5

165

0

0

165

8

Skupaj B

10

350

13

429

16

528

13,5

459

1766

86

C-praktično usposabljanje z delom

 

 

 

 

76

 

76

 

 

152

7

D-interesne dejavnosti

 

 

96

 

96

 

96

 

64

352

14

E-odprti kurikulum

OK1

Osnove elektrotehnike (OET)

2

70

3

99

0

0

0

0

169

8

OK2

Izdelava multimedijskih predstavitev (IMP)

3

105

0

0

0

0

0

0

105

5

OK3

Praktično programiranje (PRG)

0

0

0

0

2

66

2

68

134

6

OK4

Projektiranje električnih inštalacij (PEI)

0

0

0

0

3

99

0

0

99

4

OK5

Elektromotorni pogoni (EMP)

0

0

0

0

0

0

2

68

68

3

OK6

Uporabna matematika (UMAT)

0

0

0

0

0

0

2

68

68

3

Skupaj E

5

175

3

99

5

165

6

204

643

29

SKUPAJ (A+B+E)

34

1190

33

1089

34

1122

34

1122

4523

236