Program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) elektrikar

Oznaka

Programska enota

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO

A-splošnoizobraževalni predmeti

št. ur na

št. ur na

št. ur na

število ur

kreditnih točk

teden

leto

teden

leto

teden

leto

P1

Slovenščina

2

58

3

87

3

72

217

12

P2

Matematika

3

87

3

87

2

48

222

12

P3

Tuji jezik

2

58

2

58

2

48

164

9

P4

Umetnost

1

29

0

0

0

0

29

2

P5

Družboslovje

0

0

2

58

3

72

130

6

P6

Naravoslovje

2

58

2,5

72,5

0

0

130,5

6

P7

Športna vzgoja

2

58

2

58

2

48

164

7

Skupaj A

12

348

14,5

420,5

12

288

1056,5

54

B-strokovni moduli

obvezni

0

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem (ITK)

5

145

0

0

0

0

145

6

M2

Izdelava električnih tokokrogov (IET)

5

145

0

0

0

0

145

6

M3

Električne naprave (ELN)

0

0

5,5

159,5

0

0

159,5

8

M4

Uporaba krmilnih naprav (KNP)

0

0

0

0

5

120

120

6

M5

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij (EKI)

4,5

130,5

0

0

0

0

130,5

6

izbirni

0

M8

Elektronski sklopi (ESK)

0

0

4,5

130,5

0

0

130,5

6

M9

Zajemanje in obdelava procesnih veličin (ZPV)

0

0

2

58

4

96

154

8

M11

Obnovljivi viri energije (OVE)

0

0

0

0

4

96

96

6

Skupaj B

14,5

420,5

12

348

13

312

1070,5

52

C-praktično usposabljanje z delom

 

 

266

 

266

 

380

912

36

D-interesne dejavnosti

 

 

64

 

64

 

32

160

6

E-odprti kurikulum

OK1

Učenje učenja, socialne spretnosti, projektno delo (USP)

2,5

72,5

1,5

43,5

0

0

116

6

OK2

Digitalna tehnika (DIT)

0

0

5

145

0

0

145

8

OK3

Izdelava multimedijskih predstavitev (IMP)

4

116

0

0

0

0

116

6

OK4

Osnove električnih strojev (OES)

0

0

0

0

5

120

120

6

OK5

Praktično programiranje (PRG)

0

0

0

0

3

72

72

4

Skupaj E

6,5

188,5

6,5

188,5

8

192

569

30

SKUPAJ (A+B+E)

33

957

33

957

33

792

2706

136