Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) elektrikar

Elektrikar – E1c, E2c, E3c

Oznaka

Programska enota

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO

A-splošnoizobraževalni predmeti

št. ur na

št. ur na

št. ur na

število ur

kreditnih točk

teden

leto

teden

leto

teden

leto

P1

Slovenščina

2

58

3

87

3

72

217

12

P2

Matematika

3

87

3

87

2

48

222

12

P3

Tuji jezik

2

58

2

58

2

48

164

9

P4

Umetnost

1

29

0

0

0

0

29

2

P5

Družboslovje

0

0

2

58

3

72

130

6

P6

Naravoslovje

2

58

3

87

0

0

145

6

P7

Športna vzgoja

2

58

2

58

2

48

164

7

Skupaj A

12

348

15

435

12

288

1071

54

B-strokovni moduli

Obvezni

0

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem (ITK)

5

145

0

0

0

0

145

7

M2

Enosmerna električna vezja (EEV)

6

174

0

0

0

0

174

10

M3

Izmenična električna vezja (IEV)

0

0

6

174

0

0

174

10

M4

Krmilne naprave (KNA)

0

0

6

174

 

 

174

9

M5

Električne in komunikacijske inštalacije (EKI)

6

174

0

0

0

0

174

9

Izbirni

0

M8

Elektronski sklopi (ESK)

0

0

5

145

 

 

145

7

M9

Avtomatika (AVT)

0

0

 

 

6

144

144

7

M7

Električni stroji in naprave (ESN)

0

0

0

0

6

144

144

7

Skupaj B

17

493

17

493

12

288

1274

66

C-praktično usposabljanje z delom

 

 

266

 

266

 

380

912

36

D-druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Aktivno državljanstvo

30

30

2

Interesne dejavnosti

130

130

6

Skupaj D

2

64

2

64

1

32

160

8

E-odprti kurikulum

OK1

Multimedija (MMD)

3

87

 

 

0

0

87

4

OK2

Praktično programiranje (PRG)

0

0

0

0

3

72

72

4

OK3

Obnovljivi viri energije (OVE)

 

 

 

 

5

120

120

6

Skupaj E

3

87

 

 

8

192

279

14

SKUPAJ (A+B+E)

32

928

32

928

32

768

2624

136