Učiteljski zbor SEŠTG


zap. št. priimek in ime predmetno področje email
1
Bajec Bojan
praktični pouk bojan.bajec(at)sc-nm.si
2 Blatnik Tadej laboranttadej.blatnik(at)sc-nm.si
3 Blaško Janja matematika janja.blasko(at)sc-nm.si
4 Božič Mile računalništvo mile.bozic(at)sc-nm.si
5 Bukovac Ana angleščina ana.bukovac(at)sc-nm.si
6 Crnić Drago elektrotehnika drago.crnic(at)sc-nm.si
7 Cvijanović Tina slovenščina tina.cvijanovic(at)sc-nm.si
8 Čurk Dejan računalništvo dejan.curk(at)sc-nm.si
9 Čurk Janez praktični pouk janez.curk(at)sc-nm.si
10 Čurk Vesna zgodovina, umetnost, družb. vesna.curk(at)sc-nm.si
11 Einsiedler Sebastijan
psiholog sebastijan.einsiedler(at)sc-nm.si
12 Erenda Danijela računalništvo
danijela.erenda(at)sc-nm.si
13 Eršte Andrejafizika erste.andreja(at)sc-nm.si
14 Ferbežar Tomaž informatika, računalništvo tomaz.ferbezar(at)sc-nm.si
15 Frice Lea matematika lea.frice(at)sc-nm.si
16 Grabnar Kregulj Barbara slovenščina barbara.grabnar(at)sc-nm.si
17 Grulja Janko praktični pouk janko.grulja(at)sc-nm.si
18
Jaklič Bojan športna vzgoja bojan.jaklic(at)sc-nm.si
19 Jerič Tanja računalništvo tanja.jeric(at)sc-nm.si
20 Jožef Beg Jožica slovenščina jozica.jozef(at)sc-nm.si
21 Kamin Matej elektrotehnika matej.kamin(at)sc-nm.si
22 Kastelic Jernej praktični pouk jernej.kastelic(at)sc-nm.si
23 Kernc Peterle Irena laborantka KEM, BIO irena.kernc.peterle(at)sc-nm.si
24 Kocjan Zlata svetovalna služba zlata.kocjan(at)sc-nm.si
25 Kostanjšek Sanja slovenščina sanja.kostanjsek(at)sc-nm.si
26 Košmerl Vanja družboslovje vanja.kosmerl(at)sc-nm.si
27
Krdžalić Nedžad praktični pouk nedzad.krdzalic(at)sc-nm.si
28 Lukan Bojan elektrotehnika bojan.lukan(at)sc-nm.si
29 Luzar Jan elektrotehnika, računalništvojan.luzar(at)sc-nm.si
30 Mahnič Renato elektrotehnika renato.mahnic(at)sc-nm.si
31 Marič Maja
laborantka, naravoslovje maja.maric(at)sc-nm.si
32 Marjanović Darja angleščina darja.marjanovic(at)sc-nm.si
33Ana Marija Mauhar družboslovjeana.maria.mauhar(at)sc-nm.si
34 Mavrič Klenovšek Valentina biologija valentina.mavric(at)sc-nm.si
35
Mede Gregor računalništvo gregor.mede(at)sc-nm.si
36
Medic Vinko matematika vinko.medic(at)sc-nm.si
37 Metelko Ivan praktični pouk ivan.metelko(at)sc-nm.si
38 Mihelčič Urban laborant urban.mihelcic(at)sc-nm.si
39 Mohar Rosa zgodovina, družboslovje rosa.mohar(at)sc-nm.si
40 Muc Matic mehanika matic.muc(at)sc-nm.si
41 Nosan Uroš elektrotehnika, računalništvo uros.nosan(at)sc-nm.si
42 Odlazek Špela angleščina spela.odlazek(at)sc-nm.si
43 Okleščen Matej spremljevalec matej.oklescen(at)sc-nm.si
44 Oluić Đuro športna vzgoja djuro.oluic(at)sc-nm.si
45 Parkelj Vesna matematika vesna.parkelj(at)sc-nm.si
46Pečnik Albin praktični pouk albin.pecnik(at)sc-nm.si
47 Pešić Goran kemija goran.pesic(at)sc-nm.si
48 Petric Jure računalništvo jure.petric(at)sc-nm.si
49 Plavec Jože elektrotehnika joze.plavec(at)sc-nm.si
50 Plisson Janika angleščina janika.plisson(at)sc-nm.si
51 Plut Boris elektrotehnika boris.plut(at)sc-nm.si
52 Pogačnik Marjana angleščina marjana.pogacnik(at)sc-nm.si
53 Potočar Nikolaj praktični pouk nikolaj.potocar(at)sc-nm.si
54 Potočnik Metelko Anja nemščina anja.potocnik(at)sc-nm.si
55
Premović Rajko elekrotehnika rajko.premovic(at)sc-nm.si
56 Pustavrh Simona matematika simona.pustavrh(at)sc-nm.si
57 Redek Uroš elektrotehnika uros.redek(at)sc-nm.si
58 Rožič Bojan praktični pouk bojan.rozic(at)sc-nm.si
59 Rožič Matej informatika, fizika matej.rozic(at)sc-nm.si
60 Rugelj Janko praktični pouk janko.rugelj(at)sc-nm.si
61 Simončič Tomič Mateja angleščina mateja.tomic(at)sc-nm.si
62 Slinkar Ivan računalništvo ivan.slinkar(at)sc-nm.si
63 Stepanovska Gordana slovenščina gordana.stepanovska(at)sc-nm.si
64 Strugar Diana nemščina diana.strugar(at)sc-nm.si
65
Škrinjar Jožef elektrotehnika joze.skrinjar(at)sc-nm.si
66
Štefančič Rebeka spremljevalka rebeka.stefancic(at)sc-nm.si
67 Tomc Breda elektrotehnika breda.tomc(at)sc-nm.si
68 Tomič Aleš športna vzgoja ales.tomic(at)sc-nm.si
69 Tomić Ivica fizika ivica.tomic(at)sc-nm.si
70 Turk Kristijan športna vzgoja kristijan.turk(at)sc-nm.si
71 Udovč Magdalena slovenščina magdalena.udovc(at)sc-nm.si
72 Valantič Smiljana zgodovina, sociologija smiljana.valantic(at)sc-nm.si
73 Vovko Simon računalništvo simon.vovko(at)sc-nm.si
74 Zajc Tanja matematika tanja.zajc(at)sc-nm.si
75
Zorko Albert računalništvo albert.zorko(at)sc-nm.si
76 Zrilič Ferbežar Tina geografija tina.zrilic(at)sc-nm.si

Sodelavci drugih šol in zunanji sodelavci, ki poučujejo na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji:

zap. št. priimek in ime predmetno področje email
1Cerkovnik Matjažlabornatmatjaz.cerkovnik(at)sc-nm.si
2Avsec Urošmehanikauros.avsec(at)sc-nm.si
3Šteblaj Ivostrojništvoivo.steblaj(at)sc-nm.si
4Matjašič Aleksandraumetnostaleksandra.matjasic(at)sc-nm.si
5Dolinar Vesnašportna vzgojavesna.dolinar(at)sc-nm.si
6Šilc Evapsihologijaeva.silc(at)sc-nm.si
7Bučar Klemenšportna vzgoja
klemen.bucar(at)sc-nm.si
8Jakljič Samogradbeništvo
samo.jakljic(at)sc-nm.si
9Pust Monjaslovenščina
monja.pust(at)sc-nm.si