Šolska prehrana

Navodila za malico 2020/2021


Urnik malice:

Na Šolskem centru Novo mesto imamo poleg glavne jedilnice tudi razdelilnico hrane v novem traktu, v katerem malicajo študentje in dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole. Delitev dnevnega toplega obroka je predvidena v dopoldanskem času od 9. do 12. ure.


Jedilnik (objavljen na spletni strani Dijaškega doma)