Multimedijska produkcija - multimedija

medijci  medijci4  medijci5

Spletna stran

  tv.sc-nm.si 

Aktivnosti dijakov  Pretoki v živo, produkcije športnih in kulturnih dogodkov, snemanje šolskih dogodkov in intervjujev, snemanje/obdelava šolskih videov. 
Pregled in uporaba novih AV-tehnologij. 
Učenje uporabe DSLR-fotoaparatov, videokamer, produkcijske opreme, zajema in obdelave zvoka.

Mentorja


  Dejan Čurk, #EM#646468626a2b65727a624a786f2060623e627b#EM#
Tomaž Ferbežar, #EM#746e6f627e2b60627a6b6f716d7f4e7c733c7c7e3a667f#EM#

Termin izvajanja             
  Ponedeljek in torek: 6.,7. in 8. uro oziroma po potrebi projektov.

Prostor

  Učilnica in studio N4_2, dvorana Leona Štuklja.

Opomba  Dejavnost je namenjena vsem dijakom SEŠTG.

Poglejte tudi naše video kanale
YOUTUBE
VIDEO ARNES


medijci6  medijci7  medijci3

Obisk strokovnih ekskurzij  RTV Slovenija (2016)
Radio KRKA (2016)
Planica (2017)
RTV Slovenija (2018)
Planica (2018)

Opravljene produkcije

  Novomeški tek (2016)
Evropsko prvenstvo v raftignu (2016)
Konferenca SirITK (2016)
Podjetniška Gazela (2016)
Novomeški tek (2017)
Podjetniška Gazela (2017)
Novomeški tek (2018)
Novomeški polmaraton (2018)