Dijaška skupnost

Člani dijaške skupnosti so predstavniki oddelkov (predsedniki oddelčne skupnosti).

 

 Naloga  Opis
Vključevanje dijakov v delo šole in širše  
 •  sodelovanje v komisiji za prehrano
 •  sodelovanje v komisiji za nadzor učilnic
 •  sodelovanje pri izvajanju hišnega reda šole
 •  sodelovanje pri načrtovanju fakultativnih prostoizbirnih IND na šoli
 •  sodelovanje, povezanost in srečanja z drugimi šolami
 •  sodelovanje pri izvedbi solidarnostnih akcij RK in drugih dobrodelnih organizacijah
 •  pomoč socialno ogroženim dijakom na šoli
 
Skrb za dobro delo in počutje dijakov na šoli
 • zaznavanje in reševanje problemov dijakov v sodelovanju z vodstvom šole in učitelji, zbiranje predlogov in pritožb ter njihovo posredovanje vodstvu šol
 • analiza dela ob koncu ocenjevalnih obdobij
 • spremljanje in izboljšanje medsebojnih odnosov na šoli
 • skrb za prometno osveščenost in varnost dijakov
 • skrb za urejeno notranjost in okolico šole
 • sodelovanje dijakov na tekmovanjih
 • skrb za čim bolj zdravo in kvalitetno prehrano dijakov
 
Dejavnosti dijakov na šoli
 • predstavitev šole na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu
 • sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi raziskovalnih, kulturnih in športnih programov
 • organizacija novoletnega bazarja
 • pomoč in svetovanje dijakom pri načrtovanju maturantskih plesov
 • obveščanje dijakov o kulturnih, športnih prireditvah v kraju in širši okolici
 • obveščanje dijakov o različnih ugodnostih, projektih


Oddelek Predstavnik oddelka v Dijaški skupnosti
ZN 1.a Leyre Legarda Ventura
ZN 1.b Tjaša Udovč
ZN 1.c Edi Hasanović
ZN 2.a Matevž Živič
ZN 2.b Vanja Hribar
ZN 2.c Matic Žnidaršič
ZN 3.a Julija Košir
ZN 3.b Ajda Španring
ZN 3.c Sara Cizelj
ZN 4.a Zoran Džon Ivanić
ZN 4.b Timotej Bučar
ZN 4.c Sara Krnc
ZN 1.d - pti Katja Gašperič
ZN 2.d - pti Špela Težak
BN 1.a Matic Kopar Tudija
BN 2.a Lea Forneci
BN 3.a Lara Simonič
KZ 1.a Ema Pangerc
KZ 2.a Andreja Colarič
KZ 3.a Adriana Lužar
KZ 4.a Karin Brili
KZ 4.b Klavdija Verbič
KT 1.a Alja Borsan
KT 1.b Neža Bartolj
KT 2.a Andraž Hočevar
KT 2.b Tajda Gorše
KT 3.a Jakob Povšič
KT 3.b Uroš Abram
KT 4.a Dino Subašić
KT 4.b Tadej Hodnik
FT 1.a Adna Begić
FT 1.b Neža Merhar
FT 2.a Barbara Martič
FT 2.b Rok Panjan
FT 2.c Žan Kozjan
FT 3.a Klara Volovec
FT 3.b Ines Saje
FT 3.c Svetlana Gotovac
FT 4.a Ana Šuklje
FT 4.b Lucija Kosmač

 • predsednik Dijaške skupnosti šole: Dino Subašić, KT 4. a;
 • namestnica predsednika Dijaške skupnosti šole: Ajda Španring, ZN 3. b
 • Predstavniki dijakov v komisiji za prehrano: Sara Krnc, ZN 4. c, Jakob Povšič, KT 3. a, Klara Volovec, FT 3. a, Karin Brili, KZ 4. a;
 • Predstavnik dijakov v šolskem skladu: Julija Košir, ZN 3. a;
 • Predstavniki dijakov v komisiji za nadzor učilnic: Barbara Martič, FT 2. a, Andraž Hočevar, KT 2. a, Andreja Colarič, KZ 2. a, Cizelj Sara, ZN 3. c;
 • Predstavniki dijakov v komisiji za medoddelčno tekmovanje: Dino Subašić, KT 4. a, Ajda Španring, ZN 3. b, Šuklje Ana, FT 4. a, Adriana Lužar, KZ 3. a;

Mentorica dijaške skupnosti, mag. Nataša Sikošek