Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Poklicna matura

Poklicna matura je državni izpit, zaključek srednjega strokovnega izobraževanja. Z uspešno opravljeno poklicno maturo kandidat/kandidatka pridobi naziv KEMIJSKI TEHNIK/KEMIJSKA TEHNICA.

Poklicno maturo lahko opravlja vsak dijak, ki je uspešno končal 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja v programu KEMIJSKI  TEHNIK.

 

Kandidati s posebnimi potrebami prijavi k poklicni maturi priložijo še izpolnjen obrazec »Uveljavljanje pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature«.

Poklicna matura poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem, ter obsega 4 predmete:

 • obvezni del:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz kemije;

 

 • izbirni del:
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (kandidat/-ka izbere matematiko ali tuji jezik),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor (kandidat/-ka iz nabora izdelkov oziroma storitev analizne kemije in kemijskih tehnoloških procesov izžreba, kateri izdelek bo izdelal/-a).

 

Kandidat/-ka, ki je pri poklicni maturi opravljal/-a izpit iz angleščine dobi Cerifikat o znanju tujega jezika na evropski ravni, in sicer če pri predmetu doseže vsaj 65 od 100 točk in ima hkrati dovolj točk pri vsaj dveh od treh vrednotenih kriterijev (branje, pisanje, govorjenje).

 

Po uspešno opravljeni poklicni maturi kandidat/kandidatka dobi:

 • spričevalo o poklicni maturi,
 • obvestilo o uspehu pri poklicni maturi,
 • prilogo k spričevalu oziroma tako imenovani europass v slovenskem in angleškem jeziku, iz katerega je razvidna specifična usposobljenost za delo ter opravljene obveznosti po izobraževalnem programu.

 

Več informacij o poklicni maturi je v zavihku IZPITI.

 

Rezultati poklicne mature 

KT

Podelitev spričeval poklicne mature 2023

Diamantni maturanti: Nika Grill, K4a, Žan Kos, K4a, Anja Petan, K4a, Aljaž Zajc, K4a, Eva Colarič, K4b

Diamantni maturanti (KT)
Diamantni maturanti

Zlati maturanti: Teja Medle, K4a, Nik Vovčko, K4a, Pia Deanović, K4b, Martin Dragan, K4b, Riaz Goletić, K4b

Zlati maturanti (KT)
Zlati maturanti

PODELITEV SPRIČEVAL: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2023 z ravnateljico SZKŠ Damjano Papež 

Zlati maturanti SZKŠ z ravnateljico Damjano Papež
Zlati maturanti SZKŠ z ravnateljico Damjano Papež

Diamantni maturanti SZKŠ z ravnateljico Damjano Pa
Diamantni maturanti SZKŠ z ravnateljico  Damjano Papež

Zlati in diamantni maturanti SZKŠ z ravnateljico D
Zlati in diamantni maturanti SZKŠ z ravnateljico Damjano Papež


SPREJEM PRI ŽUPANU: Zlati in diamantni maturanti (16/18) Srednje zdravstvene in kemijske šole ŠCNM z županom MO NM, ravnateljico SZKŠ in direktorico občinske uprave.

ZLATI IN DIAMANTNI MATURANTI SZKŠ  sprejem pri žu
ZLATI IN DIAMANTNI MATURANTI SZKŠ - sprejem pri županu


Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/zlati-maturanti-na-sprejemu-pri-zupanu-mestne-obcine-novo-me_6


SPREJEM PRI PREDSEDNICI IN MINISTRU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Diamantni maturanti SZKŠ s pomočnico ravnateljice
Diamantni maturanti SZKŠ s pomočnico ravnateljice mag. Katjo Hrovat

Diamantni maturanti SZKŠ z ministrom za vzgojo in
Diamantni maturanti SZKŠ z ministrom za vzgojo in izobraževanje in pomočnico ravnateljice

Diamantni maturanti programa KT s predsednico drža
Diamantni maturanti programa KT s predsednico države in pomočnico ravnateljice 


Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/sprejem-diamantnih-maturantov-pri-predsednici-drzave


Podelitev spričeval poklicne mature 2022

Zlata maturanta: Jernej Povhe, K4a, Zala Bobnar, K4b

KT  zlata maturanta z ravnateljico
Zlata maturanta z ravnateljico Damjano Papež

PODELITEV SPRIČEVAL: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2022 z ravnateljico SZKŠ Damjano Papež 

SZKŠ zlati in diamantni maturanti z ravnateljico  SZKŠ  zlati in diamantni maturanti

Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/arhiv/arhiv-novic-20212022/poklicna-matura-na-szks

sprejem pri županu  SZKŠ
SPREJEM PRI ŽUPANU: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2022 (manjkata dve maturantki) z županom MO Novo mesto mag. Gregorjem Macedonijem, ravnateljico Damjano Papež in tajnico poklicne mature Andrejo Kmet

Več na:  https://www.sc-nm.si/szks/novice/zlati-maturanti-na-sprejemu-pri-zupanu-mestne-obcine-novo-me_5


Podelitev spričeval poklicne mature 2021


Diamantne maturantke: Tea Ajdovnik, K4a, Urška Lapuh, K4a, Neža Lindič, K4a, Ana Sever, K4a, Hana Gliha, K4b, Alja Hrovat, K4b, Nina Miklič, K4b, Tina Mohorčič, K4b, Klara Špendal, K4b

KT  diamantne z ravnateljico
Diamantne maturantke z ravnateljico Damjano Papež

 

Zlati maturanti: Staša Konda, K4a, Nika Resnik, K4a, Matej Rukše, K4a, Luka Pavlin, K4b, Špela Špringer, K4b

KT  vsi zlati z ravnateljico
Zlati maturanti in diamantne maturantke programa kemijski tehnik z ravnateljico Damjano Papež

 

SZKŠ – zlati in diamantni z ravnateljico in direkt
PODELITEV SPRIČEVAL: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2021 (manjkata dve maturantki) z ravnateljico SZKŠ Damjano Papež in direktorjem ŠC NM dr. Matejem Forjanom 

Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/arhiv/arhiv-novic-20202021/rekordno-uspesno-leto-za-nase-maturante

ZLATI MATURANTI  SZKŠ (sprejem pri županu)
SPREJEM PRI ŽUPANU: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2021 (manjka sedem maturantov) z županom MO Novo mesto mag. Gregorjem Macedonijem in ravnateljico Damjano Papež  

Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/zlati-maturanti-na-sprejemu-pri-zupanu-mestne-obcine-novo-me_4 

SPREJEM PRI PREDSEDNIKU: Diamantne maturantke SZKŠ 2021 (manjkata dve maturantki) s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, ministrico za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dr. Simono Kustec in pomočnico ravnateljice SZKŠ, Matejo Kržičnik 

Diamantne maturantke, dr Simona Kustec, Mateja Kr
Diamantne maturantke, dr. Simona Kustec, Mateja Kržičnik 

Diamantne maturantke, predsednik države, Mateja Kr
Diamantne maturantke, predsednik države, Mateja Kržičnik

objava ministrice za šolstvo
Objava ministrice za šolstvo


Podelitev spričeval poklicne mature 2020

Diamantna maturantka: Leja Bele, K4b

SZKŠ Diamantne z ravnateljico

Vse diamantne maturantke SZKŠ (v prvi vrsti na desni je Leja Bele)  z ravnateljico Damjano Papež

 

Zlati maturanti: Karmen Rabzelj, K4a, Nastja Škufca, K4a, Adriana Šuen, K4a, Patricija Cizerle,   

K4b, Karin Godnjavec, K4b, Tajda Gorše, K4b, Sara Gril, K4b, Jan Grošelj, K4b, Sara Pacek, K4b, 

Lara Vraničar, K4b

KT vsi zlati
Vsi zlati maturanti programa kemijski tehnik

SZKŠ Zlati in diamantni z ravnateljico in direktor
PODELITEV SPRIČEVAL: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2020 z ravnateljico SZKŠ Damjano Papež in direktorjem ŠC NM dr. Matejem Forjanom
SPREJEM PRI ŽUPANU
SPREJEM PRI ŽUPANU: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2020 z županom MO Novo mesto mag. Gregorjem     Macedonijem, ravnateljico Damjano Papež in direktorjem ŠC NM dr. Matejem Forjanom


SPREJEM PRI PREDSEDNIKU
SPREJEM PRI PREDSEDNIKU: Diamantni maturanti Slovenije 2020 s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem in ministrico za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dr. Simono Kustec