Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Naravoslovje

Tekmovanje za bronaste, srebrne in zlate Preglove plakete (KEM)

Dijaki SZKŠ Novo mesto se vsako leto udeležujejo tekmovanja za Preglove plakete. Tekmovanje poteka na dveh nivojih – šolsko in državno. Na šolsko tekmovanje se lahko prijavijo dijaki, ki si želijo pokazati in se preizkusiti v svojem znanju kemije. Če osvojijo zadostno število točk, prejmejo bronasto Preglovo plaketo. Najboljši dijaki se nato pod vodstvom mentorjev pripravljajo na državno tekmovanje.  Le-to poteka v začetku maja na FKKT v Ljubljani. Na njem naši dijaki merijo svoje znanje kemije v konkurenci srednješolcev iz cele Slovenije, vključno z gimnazijci, in zato smo na njihove osvojene srebrne in zlate Preglove plakete še toliko bolj ponosni.

Pregled osvojenih srebrnih in bronastih Preglovih plaket:

 • 2020 : tekmovanje odpadlo;
 • 2019: Andraž Kobler (3. letnik – zlata, 15. mesto med vsemi udeleženci);
 • 2018: Jan Šiler Hudoklin (4. letnik – srebrna);
 • 2017: Jan Šiler Hudoklin (3. letnik – zlata);
 • 2016: Karin Boltes (1. letnik – srebrna), Jan Šiler Hudoklin (2. letnik – srebrna), Pia Kržan (4. letnik – srebrna), Sandi Selan (4. letnik – srebrna);
 • 2015: Jan Šiler Hudoklin (1. letnik – zlata, 3. mesto med vsemi udeleženci), Pia Kržan (3. letnik – srebrna);
 • 2014: Jan Šegina (1. letnik – zlata) , Pia Kržan (2. letnik – srebrna), Sandi Selan (2. letnik – srebrna);
 • 2013: Sandi Selan (1. letnik – zlata);
 • 2011: Blaž Regina (1. letnik – srebrna), Urh Jevšovar (3. letnik – zlata, 3. mesto med vsemi udeleženci).
Slika 1                Slika 2
Državno tekmovanje, maj 2015            Državno tekmovanje, maj 2017

Tekmovanje v poznavanju flore

Naši dijaki se udeležujejo tudi tekmovanja v poznavanju flore. Cilj tekmovanja je popularizacija botanike in širjenje ter poglabljanje botaničnega znanja. Organizator tekmovanja je Botanično društvo Slovenije. V preteklosti je tekmovanje potekalo le na državni ravni, tako da je bilo možno dobiti poleg zlatega in srebrnega priznanja tudi bronasto priznanje. S šolskim letom 2015/16 pa se je tekmovanje začelo izvajati na dveh ravneh (šolska in državna raven). Na obeh ravneh tekmovalci tekmujejo v paru. Šolsko tekmovanje ima vlogo kvalifikacij za državno tekmovanje in tisti tekmovalci, ki se uvrstijo na državno raven, so hkrati tudi prejemniki bronastih priznanj.

Srebrna in zlata priznanja so dosegli naslednji dijaki:

2009/2010 Larisa Bartolj in Nina Matoh, F3a, dosegli srebrno priznanje

2012/2013 Žan Antolovič in Patricija Petelinc, F2b, dosegla srebrno priznanje

2012/2013 Martina Švajger in Suzana Švajger, F2b in  F1b, dosegli srebrno priznanje

2013/2014 Janja Geršak in Žiga Najger, F2b, dosegla srebrno priznanje

2014/2015 Nika Kastelec in Kristina Jeralič, F2b, dosegli srebrno priznanje

2015/2016 Maja Pene in Mehridžana Dizdarević, F2b, dosegli srebrno priznanje

2016/2017 Maja Pene in Mehridžana Dizdarević, F3b, dosegli srebrno priznanje

2017/2018 Maja Pene in Mehridžana Dizdarević, F4b, dosegli zlato priznanje

Mehridžana Dizdarević in Maja Pene, med tekmovanje      Mehridžana Dizdarević in Maja Pene, dobitnici zlat

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni: Zveza društev diabetikov vsako leto organizira tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, na katerem redno sodelujejo tudi naši dijaki, ki posegajo po najvišjih priznanjih. 

Tekmovanje poteka na šolskem in državnem nivoju. 
V petek, 14. oktobra 2022, je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Tekmovalo je 53 dijakov iz oddelkov ZN, FT in KT. Devet dijakov je doseglo 31 ali več točk (od 40 možnih) in prejmejo bronasto priznanje. 

Dijaki Valentina Vovk (Z3b), Mihaela Barkovič (Z4c) in Aleksander Pucelj (Z3b) so bili na šolskem tekmovanju najboljši. Dosegli so namreč več kot 36 točk. Udeležili so se državnega tekmovanja, ki je bilo v soboto, 19. novembra 2022.
 
Valentina Vovk (Z3b) je dosegla zlato, medtem ko sta Mihaela Barkovič (Z4c) in Aleksander Pucelj (Z3b) prejela srebrno priznanje.

Mihaela Aleksander Valentina

Krkine nagrade: Dijaki naše šole lahko pod vodstvom mentorjev na šoli  tudi raziskujejo. Vsako leto tovarna zdravil Krka objavi razpis za Krkine nagrade in teme za raziskovanje. Dijake tako  vzpodbuja k ustvarjalnemu delu, iskanju raziskovalnih izzivov in raziskovalnemu delu na strokovnih in znanstvenih področjih, ki se nanašajo predvsem na raziskave in razvoj. Dijaki pripravijo teoretični in eksperimentalni del naloge in tako sodelujejo na izboru za Krkine nagrade. 

Prejemnice Krkine  nagrade:
Veronika Medic, Tanja Troha, Aleksandra Zupančič za nalogo z naslovom: Ingver, čudežna korenika, mentorica Matejka Kure, 2009.

Prejemniki Krkinih priznanj: 
Mateja Jaklič, Tjaša Slak za nalogo z naslovom:  Arterijski krvni tlak pri mladostnikih, mentorica Marija Račič, 2010;
Anja Miklavc, Kristina Starešinič za nalogo z naslovom: Antibiotiki – DA ali NE, mentorica Mateja Vidmar, 2014;
Lovro Klobučar, Tadej Kobe za nalogo z naslovom  Možnost promocije zdravil brez recepta prek spleta, mentorica Urška Muhič, 2014;
Barbara Bevc, Viktorija Slovenec za nalogo z naslovom: Minerali in vitamini kot prehranska dopolnila, mentorica Mojca Višček, 2014;
Vid Bačar, Nika Strajnar za nalogo  z naslovom: Kako do konopljine smole, mentor Uroš Ocepek, 2018;
Luka Špec za nalogo z naslovom Določanje železa v železovi rudi, mentorica Mojca Višček, 2020.

 

Tekmovanje Ekokviz za srednje šole 

V programu Ekošola poteka projekt Ekokviz, s katerim se vsako leto predstavi nova okoljska problematika. Dijakom se želi predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in jih spodbuditi k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi dijaki pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava.

Tekmovanje poteka na šolski in državni ravni.

Prejemniki priznaj na državni ravni: Šolsko leto 2021/2022

Nia Dežman, KZ2a, zlato priznanje

Špela Pribošek, K1b, zlato priznanje

Prejemniki priznaj na državni ravni: Šolsko leto 2020/2021 

Špela Špringer, K4b, zlato priznanje

Petra Ulčnik, KZ2a, zlato priznanje

 Klara Pirc Makše, K1a, srebrno priznanje

Ekokviz2  Ekokviz1


Tekmovanje iz znanja biologije 

Veliko dijakov vseh naših programov vsako leto sodeluje na tekmovanju iz znanja biologije, čeprav imajo predmet v predmetniku le eno šolsko leto.

Tema letošnjega tekmovanja za prve in druge letnike je Biologija solin. Pri pouku teh vsebin ne obravnavamo, zato imamo organizirane priprave na tekmovanje, ki potekajo tudi preko MST, veliko smo sodelovali tudi po e-pošti.

Dijaki tretjih in četrtih letnikov se preizkusijo v znanju biologije za maturo. S temi vsebinami se seznanimo na pripravah za peti predmet. 

Vsako leto dosežemo bronasta priznanja na šolskem nivoju in se udeležimo državnega tekmovanja.