Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Uspeh na poklicni maturi

Uspeh na poklicni maturi v šol. letu 2022/23

V šolskem letu 2022/2023 je bilo na novomeških srednjih šolah 49 zlatih maturantov, in sicer 14 na splošni in 35 na poklicni maturi, od tega 18 zlatih maturantov Srednje zdravstvene in kemijske šole.

Diamantnih dijakov oz. tistih, ki so imeli vseh 23 možnih točk na poklicni maturi, je bilo 8, zlatih maturantov, to je tistih z 22 točkami, pa 10. Najboljši letošnji maturanti so iz:

- Novega mesta z okolico (2 zlata, 3 diamantni),

- Posavja (3 zlati, 4 diamantni),

- ostalih krajev – Gradac, Trebnje, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Trebelno (5 zlatih, 1 diamantni).

Uspeh v programih srednjega strokovnega izobraževanja:

  Pristopili k poklicni
maturi
 Opravili poklicno
maturo
 Uspeh (v %)
 Zdravstvena nega 81 75 92,6 %
 Kemijski tehnik 51 48 94,1%
 Farmacevtski tehnik 52 48 92,3 %
 Kozmetični tehnik 30 28 93,3 %

Uspeh na poklicni maturi v šol. letu 2021/22 

V šolskem letu 2021/2022 je bilo na novomeških srednjih šolah 47 zlatih maturantov, in sicer 12 na splošni in 35 na poklicni maturi, od tega 12 zlatih maturantov Srednje zdravstvene in kemijske šole.

Diamantnih dijakov oz. tistih, ki so imeli vseh 23 možnih točk na poklicni maturi, je bilo 7, zlatih maturantov, to je tistih z 22 točkami, pa 5. Dijaki na Srednji zdravstveni in kemijski šoli so s širše Dolenjske in Posavja, tako je potrebno omeniti, da so bili zlati maturanti iz:  
- Novega mesta z okolico (3 zlati, 1 diamantni), 

- Posavja (1 zlat, 1 diamantni),  

- iz ostalih krajev – Šentrupert, Trebnje, Žužemberk, Škocjan, Mirna (1 zlat, 5 diamantnih).  

Uspeh v programih srednjega strokovnega izobraževanja:
  Pristopili k poklicni
maturi
 Opravili poklicno
maturo
 Uspeh (v %)
 Zdravstvena nega6665 98,5 %
 Kemijski tehnik4342 97,7%
 Farmacevtski tehnik54 49 90,7 %
 Kozmetični tehnik28 27 96,4 %


Uspeh na poklicni maturi v šol. letu 2020/21 

Rezultati poklicne mature kažejo, da so uspehi dijakov iz leta v leto boljši in da število diamantnih in zlatih maturantov na Srednji zdravstveni in kemijski šoli narašča kljub turbulentnim časom zaradi epidemije ter z njo povezanim načinom pouka in dela .   

V šolskem letu 2020/2021 je bilo na novomeških srednjih šolah 8 zlatih maturantov splošne mature in 63 zlatih maturantov poklicne mature. Od slednjih je kar 31 dijakov s Srednje zdravstvene in kemijske šole. 

Diamantnih dijakov oz. tistih, ki so imeli vseh 23 možnih točk na poklicni maturi, je bilo zavidljivih 13, zlatih maturantov, to je tistih z 22 točkami, pa 18. Dijaki na Srednji zdravstveni in kemijski šoli so s širše Dolenjske in Posavja, tako je potrebno omeniti, da je bilo kar:  

- 11 iz Novega mesta z okolico (7 zlatih, 4 diamantni), 

- 9 najboljših dijakov iz Posavja (4 zlati, 5 diamantnih),  

- 5 iz Bele krajine (3 zlati, 2 diamantna) ter  

- 6 iz ostalih krajev – Šentrupert, Velika Loka, Zagradec, Kočevje, Šentvid pri Stični (4 zlati, 2 diamantna).  

Šolo odlikuje zavidanja vreden uspeh na poklicni maturi, ki je v preteklem šolskem letu dosegel 99,1 % uspeh v programih srednjega strokovnega izobraževanja in je rezultat načrtnega in strokovnega dela z dijaki tako rekoč od vpisa do mature, saj nam je mar za uspeh slehernega dijaka.

Pristopili k poklicni
maturi
Opravili poklicno
maturo
Uspeh
(v %)
 Zdravstvena nega 7979100% 
 Kemijski tehnik  5959100% 
 Farmacevtski tehnik  5656100% 
 Kozmetični tehnik  3028 93,30%


Vsi ti uspehi našim dijakom omogočajo šolanje na želenih fakultetah ali zaposlitve in tako uresničujejo svoje želje in poslanstvo . Uspeh je tudi pokazatelj, da zgodnje jutranje vstajanje in vožnja v šolo in domov ne predstavljajo ovire, če je učno okolje vzpodbudno in stimulativno.