Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Zgodovina šole

Zgodovina Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto

Začetki Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto segajo v leto 1963, ko je v Novem mestu začela delovati Srednja šola za zdravstvene delavce. Pouk so imeli v prostorih zavoda za rehabilitacijo, saj šola ni imela lastnih učilnic in kabinetov. Med leti 1966 in 1982 si je zdravstvena šola prostore delila z Družboslovno in ekonomsko srednjo šolo na Ulici talcev 3a. V šolskem letu 1970/71 je poleg ambulantno-bolnične smeri z izobraževanjem pričela prva generacija sester otroške smeri, v šolskem letu 1978/79 pa se prične izobraževanje za zobozdravstvene asistentke. Pomembno prelomnico je zdravstvena šola doživela v šolskem letu 1982/83, ko se je preselila v prostore Centra za usmerjeno izobraževanje v Šmihelu, ulica Milke Šobar 30, kjer deluje še danes. Naslednje šolsko leto 1983/84 se je zdravstvena šola združila s Srednjo šolo tehniških usmeritev v Srednjo šolo tehniških in zdravstvene usmeritve Boris Kidrič Novo mesto. To leto beležimo kot leto ustanovitve Šolskega centra Novo mesto.

Zdravstveni usmeritvi se je leta 1984 pridružila kemijska usmeritev, ki je do leta 1994 delovala kot dislocirani oddelek Srednje kemijske šole Ljubljana. Izobraževali so za poklica kemijski tehnik in kemijski procesničar. Dislocirani oddelek kemijske šole iz Ljubljane je občasno deloval v Novem mestu v okviru Izobraževalnega centra za tehniške stroke že od srede sedemdesetih let. Od leta 1984 pa do leta 1989 se je zdravstveni in kemijski usmeritvi v Novem mestu pridružila tudi farmacevtska usmeritev. Med šolskimi leti 1977/78 in 1983/84 je oddelek farmacevtske usmeritve deloval kot dislocirani oddelek Srednje šole za farmacijo in zdravstvo Ljubljana. V letih od 1984 do 1987 šola izobražuje tudi opravljalce farmacevtskih naprav, prav tako kot dislocirani oddelek Srednje šole za farmacijo in zdravstvo Ljubljana. Dislocirani oddelek kemijske usmeritve se je leta 1994 priključi zdravstveni šoli Novo mesto in od tedaj se dijaki v program kemijski tehnik lahko vpišejo vsako leto.

23. maja 1996 pravni naslednik Srednje šole tehniških in zdravstvene usmeritve Novo mesto postane Šolski center Novo mesto. Za direktorja novoustanovljenega zavoda je imenovan Štefan David, ki je center vodil vse do leta 2019, ko ga je na mestu direktorja nasledil dr. Matej Forjan.

V šolskem letu 1998/99 se je ponovno uvedel triletni strokovni program za poklic bolničar-negovalec, leta 2001/02 se je začel izvajati program zdravstvene nege – pti, nadaljevalni program bolničar-negovalec t. i. program 3 + 2.

Leta 2007 v Novem mestu ponovno pridobimo program farmacevtski tehnik, leta 2008 pa še program kozmetični tehnik.


Ravnateljice in ravnatelji

Miroslav Vute: 1963–1965
Jože Škufca: 1965–1971
Milan Smerdu: 1972–1973
Vladimira Eržen: 1973–1978
Ljubica Glücks, v. d.: 1978–1979
Ana Blažič:
1979–1984
Ljubica Glücks
: 1984–1990
Zvonka Krištof v sodelovanju s Petrom Šterkom: 1990–1992
Zvonka Krištof: 1992–2008
Miran Grom: 2008–2013
Damjana Papež: od 1. septembra 2013