Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Zaposleni

2495 OBD


Učiteljski zbor SZKŠ

Priimek in ime Elektronska pošta Predmetno področje
ABSEC Aleš  #EM#616d67702a6464746d6a4a786f2060623e627b#EM# matematika
BAN Marjeta #EM#6d647668652b646666497968216363216378#EM# nemščina, tajnica ZI
BAŠELJ Sanja #EM#73606c69652b64667b6c66614c7e6d227e7c3c607d#EM# kemija
BEDRAČ Leon#EM#6c646d6d2a6763637a68694b7f6e23617d3f617a#EM#
strokovni predmeti iz kemije in farmacije 
BAUER Mirjam #EM#6d68706965682865697c6f794c7e6d227e7c3c607d#EM# športna vzgoja
BENKOVIČ Tina #EM#74686c622a67636963667c626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# strokovni predmeti iz kozmetike
BERUS Blaženka #EM#626d6379616b67296a6c787e7f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM#  strokovni predmeti iz zdravstvene nege 
BRAČUN Biserka #EM#62687166766e67296a7b6b6879634e7c733c7c7e3a667f#EM# laborantka
BRUDAR Mateja #EM#6d6076666e6428657a7c6e6a7e4d7d6c3d7f7f3d677c#EM#  informatika
CEROVŠEK Marinka #EM#6d60706a6a6e67296b6c78647a7e6b645062713e7a78386471#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege
CESAR Barbara #EM#62607061657767296b6c796a7e4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# angleščina
CIZELJ Matej #EM#6d6076666e2b656e726c66614c7e6d227e7c3c607d#EM# geografija, zgodovina 
ĆIRKOVIĆ Svjetlana #EM#7377686670696769692769627e666179797252607738787a366a73#EM# matematika
FERKOLJ Stanislav Matjaž #EM#6d607669657f28616d7b616460674e7c733c7c7e3a667f#EM# športna vzgoja
FIŠTER Mojca #EM#6d6e6860652b606e7b7d6f794c7e6d227e7c3c607d#EM# biologija, anatomija
FLORJANČIČ Janja #EM#6a606c69652b606b677b606a626e676c5062713e7a78386471#EM# Slovenščina, organizatorica IND
FORTUNA Nada #EM#6e6066622a6369757c7c646a4c7e6d227e7c3c607d#EM#
slovenščina
FRANKOVIČ Uroš #EM#75736d702a6374666662657d656e4e7c733c7c7e3a667f#EM#  strokovni predmeti iz ZN
GAJIĆ Mojca #EM#6d6e6860652b6166626069256e62646e7e7252607738787a366a73#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege
GRABNAR Uršula #EM#75737176686428607a6868656d7f4e7c733c7c7e3a667f#EM# farmacija
HORVAT Mateja #EM#6d6076666e64286f677b7c6a784d7d6c3d7f7f3d677c#EM# strokovni predmeti iz kemije
HROVAT Jožica #EM#6a6e786a6764286f7a667c6a784d7d6c3d7f7f3d677c#EM# svetovalno delo 
HROVAT Katja #EM#6b607669652b6e75677f6b7f4c7e6d227e7c3c607d#EM# angleščina, pomočnica ravnateljice
JAVORNIK Maja #EM#6d6068622a6f6771677b6462674d7d6c3d7f7f3d677c#EM# matematika
JELINIČ Marta #EM#6d607077652b6c62646064626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# strokovni predmeti iz ZN
JOVIĆ Katja #EM#6b607669652b6c687e60694b7f6e23617d3f617a#EM# slovenščina
JOŽEF Majda #EM#6d606867652b6c68726c6c4b7f6e23617d3f617a#EM# laborantka
KMET Andreja #EM#616f6671616f672963646f7f4c7e6d227e7c3c607d#EM# biologija, anatomija, tajnica POM
KORASA Urška #EM#75737168652b6d687a68796a4c7e6d227e7c3c607d#EM# športna vzgoja
KOVAČ Simona #EM#73686f6c6a64286c677f6b684c7e6d227e7c3c607d#EM#
zgodovina, komunikacija
KRAMAR Polona #EM#706e6e6c6a64286c7a68676a7e4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# psihologija, svetovalno delo
KRAŠEVEC Romana #EM#726e6f626a64286c7a68796e7a686d4f63723f7d793b657e#EM# športna vzgoja
KROŠELJ Tina #EM#74686c622a6e74687b6c66614c7e6d227e7c3c607d#EM# strokovni predmeti iz farmacije
KRULC Petra #EM#70647671652b6d757d65694b7f6e23617d3f617a#EM# slovenščina
KRŽIČNIK ŽEKŠ Katja #EM#6b607669652b6d757260696565664e7c733c7c7e3a667f#EM# slovenščina
KRŽIČNIK Mateja #EM#6d6076666e64286c7a7363686264654f63723f7d793b657e#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege, pomočnica ravnateljice
KULOVEC Tanja #EM#74606c69652b6d7264667c6e6f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# biologija, anatomija
KURE Matejka #EM#6d6076666e6e6729637c786e4c7e6d227e7c3c607d#EM# laborantka
LAMUT Tadeja #EM#746066666e64286b69647f7f4c7e6d227e7c3c607d#EM# angleščina
LOVŠE Marija #EM#6d60706a6e64286b677f796e4c7e6d227e7c3c607d#EM# biologija, varovanje zdravja
MADJAR SITAR Valentina #EM#76606e666a716f696927676a68676f7d5062713e7a78386471#EM# slovenščina
MARKOVIČ Janja #EM#6a606c69652b6b667a62657d656e4e7c733c7c7e3a667f#EM# strokovni predmeti iz kemije
MATEŠIČ Goran #EM#676e70626a2b6b667c6c79626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# zgodovina, družboslovje
MEDLE Manca #EM#6d606c60652b6b626c656f4b7f6e23617d3f617a#EM# biologija, anatomija 
MERLIN Monika #EM#6d6e6c6a6f64286a6d7b6662624d7d6c3d7f7f3d677c#EM#
laborantka
MIKEC Alja#EM#616d68622a686f6c6d6a4a786f2060623e627b#EM#
strokovni premeti iz ZN/zobozdravstvo
MIKLAVČIČ Melita #EM#6d646e6a7064286a6162666a7a6e676c5062713e7a78386471#EM# strokovni predmeti iz kemije
MUŠKA ŽLAK Sara#EM#736070622a68737463682471606c654f63723f7d793b657e#EM#
strokovni predmeti iz zdravstvene nege 
NOVINEC Ema #EM#656c632d6a6a706e666c694b7f6e23617d3f617a#EM#
strokovni predmeti iz kemije
NOVINEC Vida #EM#766866622a6b697161676f684c7e6d227e7c3c607d#EM#
strokovni predmeti iz zdravstvene nege, org. PUD
OŽEK Srečko #EM#737367606f6a2868726c614b7f6e23617d3f617a#EM#  laborant
PAPEŽ Damjana #EM#64606f69656b672978687a6e764d7d6c3d7f7f3d677c#EM# ravnateljica
PAVLIČ Maša#EM#6d6071622a7567716460694b7f6e23617d3f617a#EM#
strokovni premeti iz ZN
PEGAM Matej #EM#6d6076666e2b76626f68674b7f6e23617d3f617a#EM# strokovni predmeti iz farmacije
PLAUŠTAJNER Ajda #EM#616b66622a756a667d7a7e6a66636b7d5062713e7a78386471#EM# angleščina
POGAČNIK Maruša #EM#6d60707677642877676e6b686264654f63723f7d793b657e#EM# angleščina
PROGAR Jernej #EM#6a64706d616f28777a666d6a7e4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege
PUST Monja #EM#6d6e6c69652b76727b7d4a786f2060623e627b#EM# slovenščina
PUST Špela #EM#7371676f652b76727b7d4a786f2060623e627b#EM#
strokovni predmeti iz farmacije
RAČIČ Marija #EM#6d60706a6e642875696a63684c7e6d227e7c3c607d#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege
ROBEK Anja #EM#616f68622a7769656d624a786f2060623e627b#EM#
matematika in informatika
ROŽIČ Marko #EM#6d6070686b2b74687260694b7f6e23617d3f617a#EM#
matematika 
SADAR Monika #EM#6d6e6c6a6f642874696d6b794c7e6d227e7c3c607d#EM# strokovni predmeti iz kozmetike
SADEK Mitja #EM#6d687669652b75666c6c614b7f6e23617d3f617a#EM#
zdravstvena terminologija
SIKOŠEK Nataša #EM#6e607662776428746162657869664e7c733c7c7e3a667f#EM# angleščina
SIMONČIČ Mojca #EM#6d6e6860652b756e65666468656e4e7c733c7c7e3a667f#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege
SLADOJEVIĆ Slađana #EM#736d6367656b67297b656b6f63676b79797252607738787a366a73#EM# strokovni predmeti iz ZN
STARIHA Mojca#EM#6d6e6860652b7573697b63636d4d7d6c3d7f7f3d677c#EM#
strokovni predmeti iz farmacije, laborant
ŠEPEC Gloria #EM#676d6d716d6428746d796f684c7e6d227e7c3c607d#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege
ŠKOFIČ Denis #EM#64646c6a772b756c676f63684c7e6d227e7c3c607d#EM#
slovenščina
ŠLAJKOVEC Simon #EM#73686f6c6a2b756b696361647a686d4f63723f7d793b657e#EM# športna vzgoja
ŠPILER Barbara  #EM#62607061657767297b796367697f4e7c733c7c7e3a667f#EM# matematika
ŠPOLJAR Sabina #EM#7360606a6a642874786666616d7f4e7c733c7c7e3a667f#EM# strokovni predmeti iz kozmetike, organizatorica PUD
URBAS Darja                     #EM#64607069652b73756a68794b7f6e23617d3f617a#EM# fizika
VELKAVRH Marjanca #EM#6d607069656b6566267f6f67676c787d78516170397b7b396b70#EM# matematika
VIČIČ Špela #EM#7371676f652b706e6b60694b7f6e23617d3f617a#EM#
strokovni predmeti iz farmacije
VIDMAR MANDAL Mateja #EM#6d6076666e642871616d676a7e4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# strokovni predmeti iz kemije
VIŠČEK Mojca #EM#6d6e6860652b706e7b6a6f604c7e6d227e7c3c607d#EM# strokovni predmeti iz kemije, organizatorica PUD
VODNIK Mateja #EM#6d6076666e642871676d6462674d7d6c3d7f7f3d677c#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege, psihologija
VOVKO Janja #EM#6a606c69652b70687e62654b7f6e23617d3f617a#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege
ZAJC Maša #EM#6d6071622a7f676d6b497968216363216378#EM# biologija, anatomija
ZVER  ZUPANČIČ Natalia #EM#6e607662686c6729727f6f7922777b7f717f717a77556574357777356f74#EM#
strokovni predmeti iz zdravstvene nege
ŽIBERT Petra #EM#70647671652b7c6e6a6c787f4c7e6d227e7c3c607d#EM# matematika, fizika
Sodelavci drugih organizacijskih enot ŠC NM, ki poučujejo na SZKŠ
CANAVAN Dan   native speaker, angleščina
KRAJŠEK SOUVAN Julija #EM#6a746e6a6e6468662662786a667e6b645062713e7a78386471#EM# umetnost
ROSSI Alexia #EM#616d677b6d642875677a79624c7e6d227e7c3c607d#EM# angleščina
VENE Tatjana #EM#74607669656b67297e6c646e4c7e6d227e7c3c607d#EM# podjetništvo
ZAGORC Gregor #EM#677367646b77287d696e65796f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# glasbena umetnost 
DEBEVC RAKOŠE Marija   knjižničarka