Zaposleni

Zaposleni


Učiteljski zbor SZKŠPriimek in ime Elektronska pošta Predmetno področje

ABSEC Aleš  #EM#616d67702a6464746d6a4a786f2060623e627b#EM# matematika

BAŠELJ Sanja #EM#73606c69652b64667b6c66614c7e6d227e7c3c607d#EM#
kemija

BAN Marjeta #EM#6d647668652b646666497968216363216378#EM# nemščina, 

BAUER Mirjam #EM#6d68706965682865697c6f794c7e6d227e7c3c607d#EM# športna vzgoja

BENKOVIČ Tina #EM#74686c622a67636963667c626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# strokovni predmeti iz kozmetike

BERUS Blaženka #EM#626d6379616b67296a6c787e7f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM#  strokovni predmeti iz zdravstvene nege 

BRAČUN Biserka #EM#62687166766e67296a7b6b6879634e7c733c7c7e3a667f#EM# farmacija, biologija

BRUDAR Mateja #EM#6d6076666e6428657a7c6e6a7e4d7d6c3d7f7f3d677c#EM#  informatika

CEROVŠEK Marinka #EM#6d60706a6a6e67296b6c78647a7e6b645062713e7a78386471#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege

CESAR Barbara #EM#62607061657767296b6c796a7e4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# angleščina

CIZELJ Matej #EM#6d6076666e2b656e726c66614c7e6d227e7c3c607d#EM# geografija, zgodovina 

ĆIRKOVIĆ Svjetlana #EM#7377686670696769692769627e666179797252607738787a366a73#EM# matematika

FERKOLJ Stanislav Matjaž #EM#6d607669657f28616d7b616460674e7c733c7c7e3a667f#EM# športna vzgoja

FIŠTER Mojca #EM#6d6e6860652b606e7b7d6f794c7e6d227e7c3c607d#EM# biologija, anatomija

FLORJANČIČ Janja #EM#6a606c69652b606b677b606a626e676c5062713e7a78386471#EM# slovenščina, organizatorica IND

FORTUNA Nada #EM#6e6066622a6369757c7c646a4c7e6d227e7c3c607d#EM# slovenščina

FRANKOVIČ Uroš
#EM#75736d702a6374666662657d656e4e7c733c7c7e3a667f#EM# zdravstvena nega

FRANČIČ Jelka #EM#6a646e68652b6075696769626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM#  poslovna sekretarka

GAJIĆ Mojca #EM#6d6e6860652b6166626069256e62646e7e7252607738787a366a73#EM#  strokovni predmeti iz zdravstvene nege

GRABNAR Uršula
#EM#75737176686428607a6868656d7f4e7c733c7c7e3a667f#EM# farmacija

HORVAT Mateja #EM#6d6076666e64286f677b7c6a784d7d6c3d7f7f3d677c#EM# strokovni predmeti iz kemije

HROVAT Jožica #EM#6a6e786a6764286f7a667c6a784d7d6c3d7f7f3d677c#EM# svetovalno delo 

HROVAT Katja #EM#6b607669652b6e75677f6b7f4c7e6d227e7c3c607d#EM# angleščina, pomočnica ravnateljice, tajnica ZI

JELNIČ Marta
#EM#6d607077652b6c62646064626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege

JOVIĆ Katja #EM#6b607669652b6c687e60694b7f6e23617d3f617a#EM# slovenščina

JOŽEF Majda #EM#6d606867652b6c68726c6c4b7f6e23617d3f617a#EM# kemija, farmacija

KMET Andreja #EM#616f6671616f672963646f7f4c7e6d227e7c3c607d#EM# biologija, anatomija, tajnica POM

KORASA Urška #EM#75737168652b6d687a68796a4c7e6d227e7c3c607d#EM# športna vzgoja

KOS STRMEC Darja
#EM#64607069652b6d687b27797f7e606b6c5062713e7a78386471#EM# strokovni predmeti iz kemije

KOVAČIČ BIZJAK Mihaela #EM#6d686a626169672963667c6a6f646d4f63723f7d793b657e#EM# matematika

KRALJ Marica #EM#6d60706a6764286c7a6866614c7e6d227e7c3c607d#EM# strokovni predmeti iz farmacije

KRAMAR Polona #EM#706e6e6c6a64286c7a68676a7e4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# psihologija, svetovalno delo

KRAŠEVEC Romana #EM#726e6f626a64286c7a68796e7a686d4f63723f7d793b657e#EM# športna vzgoja

KROŠELJ Tina #EM#74686c622a6e74687b6c66614c7e6d227e7c3c607d#EM# strokovni predmeti iz farmacije

KRULC Petra #EM#70647671652b6d757d65694b7f6e23617d3f617a#EM# slovenščina

KRŽIČNIK ŽEKŠ Katja #EM#6b607669652b6d757260696565664e7c733c7c7e3a667f#EM# slovenščina

KRŽIČNIK Mateja #EM#6d6076666e64286c7a7363686264654f63723f7d793b657e#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege

KULOVEC Tanja #EM#74606c69652b6d7264667c6e6f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# biologija, anatomija

KURE Matejka #EM#6d6076666e6e6729637c786e4c7e6d227e7c3c607d#EM# kemija, farmacija, organizatorica PUD

LAMUT Tadeja #EM#746066666e64286b69647f7f4c7e6d227e7c3c607d#EM# angleščina

LOVŠE Marija #EM#6d60706a6e64286b677f796e4c7e6d227e7c3c607d#EM# biologija, gospodinjstvo

MADJAR SITAR Valentina #EM#76606e666a716f696927676a68676f7d5062713e7a78386471#EM# slovenščina

MARKOVIČ Janja #EM#6a606c69652b6b667a62657d656e4e7c733c7c7e3a667f#EM# strokovni predmeti iz kemije

MATEŠIČ Goran #EM#676e70626a2b6b667c6c79626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# zgodovina, družboslovje

MEDLE Manca #EM#6d606c60652b6b626c656f4b7f6e23617d3f617a#EM# biologija, anatomija 

MERLIN Monika #EM#6d6e6c6a6f64286a6d7b6662624d7d6c3d7f7f3d677c#EM#
laborantka

MIKLAVČIČ Melita #EM#6d646e6a7064286a6162666a7a6e676c5062713e7a78386471#EM# strokovni predmeti iz kemije

NOVINEC Ema #EM#656c632d6a6a706e666c694b7f6e23617d3f617a#EM# strokovni predmeti iz kemije

NOVINEC Vida #EM#766866622a6b697161676f684c7e6d227e7c3c607d#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege, organizatorica PUD

OŽEK Srečko #EM#737367606f6a2868726c614b7f6e23617d3f617a#EM# strokovni predmeti v zdravstvu

PAPEŽ Damjana #EM#64606f69656b672978687a6e764d7d6c3d7f7f3d677c#EM# estetika, ravnateljica

PEGAM Matej #EM#6d6076666e2b76626f68674b7f6e23617d3f617a#EM# strokovni predmeti iz farmacije

PLAUŠTAJNER Ajda #EM#616b66622a756a667d7a7e6a66636b7d5062713e7a78386471#EM# angleščina

POGAČNIK Maruša #EM#6d60707677642877676e6b686264654f63723f7d793b657e#EM# angleščina

PUST Monja #EM#6d6e6c69652b76727b7d4a786f2060623e627b#EM# slovenščina

RAČIČ Marija #EM#6d60706a6e642875696a63684c7e6d227e7c3c607d#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege

ROBEK Anja
#EM#616f68622a686f6c6460694b7f6e23617d3f617a#EM# matematika, informatika

SADAR Monika #EM#6d6e6c6a6f642874696d6b794c7e6d227e7c3c607d#EM# strokovni predmeti iz kozmetike

SIKOŠEK Nataša #EM#6e607662776428746162657869664e7c733c7c7e3a667f#EM# angleščina

SIMONČIČ Mojca #EM#6d6e6860652b756e65666468656e4e7c733c7c7e3a667f#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege

SLADOJEVIĆ Slađana #EM#736d6367656b67297b656b6f63676b79797252607738787a366a73#EM# strokovni predmeti iz zdravstvene nege