Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Praktični pouk

Izobraževalni program kemijski tehnik je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega pouka.

Praktični pouk se izvaja pri naslednjih predmetih:

 • praksa iz splošne in anorganske kemije (v povezavi s teoretičnim predmetom splošna in anorganska kemija),
 • praksa iz organske kemije (v povezavi s teoretičnim predmetom organska kemija),
 • praksa iz laboratorijske in analizne tehnike (v povezavi s teoretičnim predmetom laboratorijska in analizna tehnika),
 • praksa iz kemijske tehnike (v povezavi s teoretičnim predmetom kemijska tehnika),
 • praksa iz materialov (v povezavi s teoretičnim predmetom materiali),
 • praksa iz analizne kemije/kemijskih tehnoloških procesov in upravljanja naprav in procesov v industriji – dijaki v 4. letniku izberejo enega izmed navedenih predmetov.

 

Praktični pouk se izvaja v sodobno opremljenih specialnih učilnicah – laboratorijih vsa 4 leta izobraževanja.

Cilji praktičnega pouka so, da dijaki:

 • znajo uporabljati strokovnoteoretična znanja pri praktičnem delu,
 • spoznajo laboratorijske pripomočke in naprave za izvajanje kemijskih procesov,
 • upoštevajo načela varnega dela v laboratoriju in znajo ravnati z odpadnimi kemikalijami,
 • razvijajo sposobnost za praktično delo,
 • znajo voditi laboratorijski dnevnik in dokumentacijo.

V prvem letniku imajo dijaki 3 ure praktičnega pouka, v drugem 4, v tretjem 8 in v četrtem 5 ur.


Specialne učilnice

  KEM 122 (4)  KEM 122 (5)  KEM 122 (2)  KEM 122 (1)  KEM 121 (2) 

   KEM 119 (2)  KEM 119 (3)  KEM 119 (1) 


Praktični pouk

 

 JEZIK STROKE

V 4. letniku je del pouka angleščine namenjen jeziku stroke, kjer se dijaki seznanijo s strokovno terminologijo in komunikacijo s področja kemije, kar lahko kasneje uporabijo v različnih delovnih okoljih ali pri nadaljnjem študiju.