Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Poklicna matura

Poklicna matura je državni izpit, zaključek srednjega strokovnega izobraževanja. Z uspešno opravljeno poklicno maturo kandidat/kandidatka pridobi naziv TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE/TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE.

Poklicno maturo lahko opravlja vsak dijak, ki je uspešno končal 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja v programu ZDRAVSTVENA NEGA.

 

Kandidati s posebnimi potrebami prijavi k poklicni maturi priložijo še izpolnjen obrazec »Uveljavljanje pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature«.

Poklicna matura poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem, ter obsega 4 predmete:

 • obvezni del:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege;

 

 • izbirni del:
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (kandidat/-ka izbere matematiko ali tuji jezik),
 • storitev in zagovor (kandidat/-ka žreba pacienta na določenem oddelku, pri katerem izvede proces zdravstvene nege).

 

Kandidat/-ka, ki je pri poklicni maturi opravljal/-a izpit iz angleščine dobi Cerifikat o znanju tujega jezika na evropski ravni, in sicer če pri predmetu doseže vsaj 65 od 100 točk in ima hkrati dovolj točk pri vsaj dveh od treh vrednotenih kriterijev (branje, pisanje, govorjenje).

 

Po uspešno opravljeni poklicni maturi kandidat/kandidatka dobi:

 • spričevalo o poklicni maturi,
 • obvestilo o uspehu pri poklicni maturi,
 • prilogo k spričevalu oziroma tako imenovani europass v slovenskem in angleškem jeziku, iz katerega je razvidna specifična usposobljenost za delo ter opravljene obveznosti po izobraževalnem programu.

 

Več informacij o poklicni maturi je v zavihku IZPITI.

 

Rezultati poklicne mature 

ZN

Podelitev spričeval poklicne mature 2023

Diamantni maturantki: Angela Žužek, Z4a, Klara Ostojić, Z4b

Diamantni maturantki (ZN)
Diamantni maturanti

Zlati maturantki: Tia Metelko, Z4b, Mihaela Barkovič, Z4c

Zlati maturantki (ZN)
Zlati maturantki

PODELITEV SPRIČEVAL: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2023 z ravnateljico SZKŠ Damjano Papež 

Zlati maturanti SZKŠ z ravnateljico Damjano Papež
Zlati maturanti SZKŠ z ravnateljico Damjano Papež

Diamantni maturanti SZKŠ z ravnateljico Damjano Pa
Diamantni maturanti SZKŠ z ravnateljico  Damjano Papež

Zlati in diamantni maturanti SZKŠ z ravnateljico D
Zlati in diamantni maturanti SZKŠ z ravnateljico Damjano Papež


SPREJEM PRI ŽUPANU: Zlati in diamantni maturanti (16/18) Srednje zdravstvene in kemijske šole ŠCNM z županom MO NM, ravnateljico SZKŠ in direktorico občinske uprave.

ZLATI IN DIAMANTNI MATURANTI SZKŠ  sprejem pri žu
ZLATI IN DIAMANTNI MATURANTI SZKŠ - sprejem pri županu


Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/zlati-maturanti-na-sprejemu-pri-zupanu-mestne-obcine-novo-me_6


SPREJEM PRI PREDSEDNICI IN MINISTRU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Diamantni maturanti SZKŠ s pomočnico ravnateljice
Diamantni maturanti SZKŠ s pomočnico ravnateljice mag. Katjo Hrovat

Diamantni maturanti SZKŠ z ministrom za vzgojo in
Diamantni maturanti SZKŠ z ministrom za vzgojo in izobraževanje in pomočnico ravnateljice

Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/sprejem-diamantnih-maturantov-pri-predsednici-drzave

Podelitev spričeval poklicne mature 2022

Diamantni maturantki: Ana Hostnik, Z4a, Mia Brulc, Z4b

  ZN  diamantni maturantki z ravnateljico
Diamantni maturantki z ravnateljico Damjano Papež 

Zlata maturanta: Ana Sladič, Z4b, Rok Šuštaršič, Z4b

ZN  zlata maturanta z ravnateljico
Zlata maturanta z ravnateljico Damjano Papež

PODELITEV SPRIČEVAL: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2022 z ravnateljico SZKŠ Damjano Papež 

SZKŠ zlati in diamantni maturanti z ravnateljico   SZKŠ  zlati in diamantni maturanti

Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/arhiv/arhiv-novic-20212022/poklicna-matura-na-szks

SPREJEM PRI ŽUPANU: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2022 (manjkata dve maturantki) z županom MO Novo mesto mag. Gregorjem Macedonijem, ravnateljico Damjano Papež in tajnico poklicne mature Andrejo Kmet

sprejem pri županu  SZKŠ

Več na:  https://www.sc-nm.si/szks/novice/zlati-maturanti-na-sprejemu-pri-zupanu-mestne-obcine-novo-me_5

SPREJEM PRI PREDSEDNIKU: Diamantne maturantke SZKŠ 2022 z ravnateljico Damjano Papež

DIAMAN~1 bak

Ana Hostnik s predsednikom in ministrom za izobraž
Ana Hostnik s predsednikom in ministrom za izobraževanje, znanost in šport

Mia Brulc s predsednikom in ministrom za izobražev
Mia Brulc s predsednikom in ministrom za izobraževanje, znanost in šport


Podelitev spričeval poklicne mature 2021 


Diamantne maturantke: Ana Vintar, Z4a, Nika Potokar, Z4b, Katja Županc, Z4c 

ZN  diamantne z ravnateljico 
Diamantne maturantke z ravnateljico Damjano Papež

Zlati maturanti: Mojca Fink, Z4a, Eva Bobič, Z4b, Zala Novak, Z4b, Tjaša Udovč, Z4b, Boštjan Ziherl, Z4b, Katja Grden, Z4c, Saša Krnc, Z4c, Saša Lipar, Z4c 

ZN  vsi zlati z ravnateljico
Zlati maturanti in diamantne maturantke (na sliki manjka Eva Bobič) programa zdravstvena nega z ravnateljico Damjano Papež 

 

SZKŠ – zlati in diamantni z ravnateljico in direkt
PODELITEV SPRIČEVAL: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2021 (manjkata dve maturantki) z ravnateljico SZKŠ Damjano Papež in direktorjem ŠC NM dr. Matejem Forjanom 

Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/arhiv/arhiv-novic-20202021/rekordno-uspesno-leto-za-nase-maturante

ZLATI MATURANTI  SZKŠ (sprejem pri županu)
SPREJEM PRI ŽUPANU: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2021 (manjka sedem maturantov) z županom MO Novo mesto mag. Gregorjem Macedonijem in ravnateljico Damjano Papež  

Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/zlati-maturanti-na-sprejemu-pri-zupanu-mestne-obcine-novo-me_4 

SPREJEM PRI PREDSEDNIKU: Diamantne maturantke SZKŠ 2021 (manjkata dve maturantki) s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, ministrico za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dr. Simono Kustec in pomočnico ravnateljice SZKŠ, Matejo Kržičnik 

Diamantne maturantke, dr Simona Kustec, Mateja Kr
Diamantne maturantke, dr. Simona Kustec, Mateja Kržičnik 

Diamantne maturantke, predsednik države, Mateja Kr
Diamantne maturantke, predsednik države, Mateja Kržičnik

objava ministrice za šolstvo
Objava ministrice za šolstvo


Podelitev spričeval poklicne mature 2020

Diamantne maturantke: Lucija Mohar, Z4a, Vanja Hribar, Z4b, Lea Kolenc, Z4b

SZKŠ Diamantne z ravnateljico

Vse diamantne maturantke SZKŠ (v prvi vrsti na levi Lucija Mohar, v drugi vrsti z leve Lea Kolenc, Vanja Hribar) z ravnateljico Damjano Papež

ZN vsi zlati

Zlati maturanti: Anja Pirc, Z4b, Anja, Grden Z4c, Matic Žnidaršič, Z4c

SZKŠ Zlati in diamantni z ravnateljico in direktor

PODELITEV SPRIČEVAL: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2020 z ravnateljico SZKŠ Damjano Papež in direktorjem ŠC NM dr. Matejem Forjanom

 


SPREJEM PRI ŽUPANU
SPREJEM PRI ŽUPANU: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2020 z županom MO Novo mesto mag. Gregorjem Macedonijem, ravnateljico Damjano Papež in direktorjem ŠC NM dr. Matejem Forjanom


SPREJEM PRI PREDSEDNIKU
SPREJEM PRI PREDSEDNIKU: Diamantni maturanti Slovenije 2020 s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem in ministrico za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dr. Simono Kustec