Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Odprti kurikul

Izobraževalni programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja se oblikujejo tako, da del izobraževalnega programa določijo šole same oz. s socialnimi partnerji ter lokalnimi in regijskimi združenji ter gospodarstvom. Na ta način se šole učinkovito prilagajamo potrebam delodajalcev in lokalnega okolja. Hkrati odprti kurikul nudi možnost individualizacije učnega procesa, saj lahko ponudi izbirnost predmetov oz. modulov in tako upošteva interese dijakov.

Šola intenzivno sodeluje z lokalnimi okoljem, gospodarstvom in socialnimi partnerji v regiji ter širše. Tako si naši dijaki pridobijo znanja, spretnosti in kompetence, ki jih delodajalci potrebujejo. Nenehno sodelovanje z delodajalci pri oblikovanju odprtega kurikula zagotavlja tudi kvalitetno sodelovanje pri izvedbi praktičnega izobraževanja pri delodajalcih (PUD-a) ter prepoznavnost dijakov na trgu dela.

Del odprtega kurikula šola nameni utrjevanju in nadgradnji znanja, ki je potrebno za uspešno opravljeno poklicno maturo in dodatni maturitetni predmet (5. predmet). Posledično so rezultati naših maturantov nad slovenskim povprečjem, kar omogoča dijakom uspešen nadaljnji študij ali konkurenčen vstop na trg dela. 

Predmeti odprtega kurikula so:

  • informatika
  • informatika – vaje
  • zdravstvena vzgoja
  • biotehnologija
  • strokovna dokumentacija in logistika
  • slovenščina II
  • matematika II/tuji jezik II
  • kemija II
  • drugi tuji jezik – nemščina
  • kemija v okolju