Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

O šoli


Vsak trenutek v življenju ima pomen, če vpliva na našo prihodnost. Leta 2013 smo v Novem mestu praznovali 140 let delovanja strokovne šole. To je bogato obdobje ustanovitve šolstva v času Avstro-Ogrske, nato sledi razvoj obrtnega šolstva v Kraljevini Jugoslaviji, razni pretresi v času prve in druge svetovne vojne in čas bogate palete različnih poklicev, ki jih nudi Šolski center Novo mesto danes. Šolski center Novo mesto vključuje poleg Srednje zdravstvene in kemijske šole še Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo, Srednjo strojno šolo, Srednjo gradbeno in lesarsko in vzgojiteljsko šolo, Enoto za izobraževanje odraslih in Medpodjetniški izobraževalni center.
V okviru Šolskega centra Novo mesto je Srednja zdravstvena in kemijska šola med vodilnimi, z vidnimi rezultati na učnem področju, na področju projektnih dejavnosti in športa, sodelovanju in organizaciji državnih tekmovanj, srečanju dijakov in učiteljev, sodelovanju učiteljev pri pripravi programov in sodelovanju pri državnih predmetnih maturitetnih komisijah.

Naše osnovne prioritete dela so:

• Kvalitetno poučevanje, uporaba novih metod poučevanja, samoevalvacija in spremljanje dosežkov.
• Vzgojno in izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki.
• Sodelovalno poučevanje, timsko delo, uporaba računalniške tehnologije za vodenje šolske dokumentacije in obveščanje staršev.
• Strokovno usposabljanje učiteljev.
• Skrb za zdrav način življenja.
• Sodelovanje v projektih in na tekmovanjih.
• Izvajanje praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja pri delodajalcu.
• Sodelovanje šole z okoljem.
• Intenzivne priprave na poklicno maturo, zaključni izpit in peti predmet v okviru splošne mature.


Srednja zdravstvena in kemijska šola je v letu 2013 obeleževala častitljiv jubilej: 50 let zdravstvene šole v Novem mestu. Interes polstoletnega dela je, da dijaki pridobijo dobro poklicno in splošno znanje, ki omogoča odgovorno opravljanje poklica ali nadaljevanje študija.
Veseli smo, da imamo konstruktivno sodelovanje s Splošno bolnišnico Novo mesto in z Domom starejših občanov Novo mesto. Z bogato tradicijo uresničujemo naše poslanstvo: Na naši šoli bodo dijaki programov zdravstvena nega, bolničar-negovalec, kemijski in farmacevtski ter kozmetični tehnik pridobili strokovna in splošna znanja, spretnosti in navade, potrebne za samostojno, odgovorno in samozavestno opravljanje poklicnih nalog ali uspešno nadaljevanje izobraževanja. Pomagali jim bomo pri oblikovanju lastne osebnosti in pri spopadanju z življenjskimi preizkušnjami na poti v samostojno življenje.

Ponosni smo, da smo prepoznavni z našimi prostovoljci, ki so nepogrešljivi pri pomoči onemoglim, slabotnim in osamljenim. Nepretrgano prostovoljstvo izvajamo že polnih 15 let.  Poteka v bolnišnicah in domovih starejših občanov tako na Dolenjskem kot tudi v Posavju in Beli krajini. V projektu Naj prostovoljka/prostovoljec smo bili tudi na sprejemu pri predsedniku države.

V letu 2014 smo obeležili 40 let izvajanja programa kemijski tehnik v Novem mestu, ki se je izvajal kot dislocirani oddelek Srednje kemijske šole iz Ljubljane, in 30 let priključitve programa kemijski tehnik k zdravstveni šoli Novo mesto. V letu 2017 smo obeležili 10. obletnico izvajanja programa farmacevtski tehnik na Šolskem centru Novo mesto. V letu 2018 pa 10. obletnico izvajanja programa kozmetični tehnik na Šolskem centru Novo mesto.

Z ustrezno opremljenimi kemijskimi in farmacevtskimi laboratoriji, z modernim kozmetičnim salonom, sodobnimi  učilnicami, novimi igrišči in trim stezo imamo vse možnosti, da smo usmerjeni v prihodnost in da dosegamo zavidljive rezultate na vseh področjih delovanja. Vizija naše šole odraža zamisel o prihodnosti: Ustvarili bomo učečo se šolo, v kateri bomo s sodelovalno kulturo ustvarili pogoje za učenje in poučevanje, ki omogoča nenehno poklicno in osebnostno rast dijakov in strokovnih delavcev.

Z dobro zastavljenimi cilji želimo čim boljše rezultate naših dijakov, omogočiti napredek nadarjenim dijakom, perspektivnim športnikom in umetnikom, zmanjšati osip, vključiti dijake v številne projekte, obšolske dejavnosti, izvajati projektno in strokovno delo, razvijati inovativnost, dijakom odpreti vrata v svet preko kakovostnih ekskurzij in usposabljanj pri delodajalcih v tujini, skrbeti za dobro sodelovanje s starši in širšo skupnostjo.