Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Poklicna matura

Poklicna matura je državni izpit, zaključek srednjega strokovnega izobraževanja. Z uspešno opravljeno poklicno maturo kandidat/kandidatka pridobi naziv FARMACEVTSKI TEHNIK/FARMACEVTSKA TEHNICA.

Poklicno maturo lahko opravlja vsak dijak, ki je uspešno končal 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja v programu FARMACEVTSKI  TEHNIK.

 

Kandidati s posebnimi potrebami prijavi k poklicni maturi priložijo še izpolnjen obrazec »Uveljavljanje pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature«.

Poklicna matura poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem, ter obsega 4 predmete:

 • obvezni del:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz farmacije;

 

 • izbirni del:
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (kandidat/-ka izbere matematiko ali tuji jezik),
 • izdelek in zagovor (kandidat/-ka iz nabora izdelkov oblikovanja zdravil izžreba, kateri izdelek bo izdelal/-a).

 

Kandidat/-ka, ki je pri poklicni maturi opravljal/-a izpit iz angleščine, dobi Cerifikat o znanju tujega jezika na evropski ravni, in sicer če pri predmetu doseže vsaj 65 od 100 točk in ima hkrati dovolj točk pri vsaj dveh od treh vrednotenih kriterijev (branje, pisanje, govorjenje).

 

Po uspešno opravljeni poklicni maturi kandidat/kandidatka dobi:

 • spričevalo o poklicni maturi,
 • obvestilo o uspehu pri poklicni maturi,
 • prilogo k spričevalu oziroma tako imenovani europass v slovenskem in angleškem jeziku, iz katerega je razvidna specifična usposobljenost za delo ter opravljene obveznosti po izobraževalnem programu.

 

Več informacij o poklicni maturi je v zavihku IZPITI.

 

Rezultati poklicne mature

FT 

Podelitev spričeval poklicne mature 2023

Diamantna maturantka: Klara Tina Blažič, F4a

Diamantna maturantka (FT)
Klara Tina Blažič

Zlate maturantke: Maya Halkić, F4b, Nina Saje, F4b, Rebeka Zajc, F4b

Zlate maturantke (FT)
Zlate maturantke


PODELITEV SPRIČEVAL: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2023 z ravnateljico SZKŠ Damjano Papež

  Zlati maturanti SZKŠ z ravnateljico Damjano Papež
Zlati maturanti SZKŠ z ravnateljico Damjano Papež

Diamantni maturanti SZKŠ z ravnateljico Damjano Pa
Diamantni maturanti SZKŠ z ravnateljico  Damjano Papež

Zlati in diamantni maturanti SZKŠ z ravnateljico D
Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2023 z ravnateljico SZKŠ Damjano Papež

Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/arhiv/arhiv-novic-20222023/poklicna-matura-na-szks_2

SPREJEM PRI ŽUPANU: Zlati in diamantni maturanti (16/18) Srednje zdravstvene in kemijske šole ŠCNM z županom MO NM, ravnateljico SZKŠ in direktorico občinske uprave.

ZLATI IN DIAMANTNI MATURANTI SZKŠ  sprejem pri žu
Zlati in diamantni maturanti SZKŠ - sprejem pri županu

Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/zlati-maturanti-na-sprejemu-pri-zupanu-mestne-obcine-novo-me_6

SPREJEM PRI PREDSEDNICI IN MINISTRU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Diamantni maturanti SZKŠ z ministrom za vzgojo in
Diamantni maturanti SZKŠ s pomočnico ravnateljice mag. Katjo Hrovat
Diamantni maturanti SZKŠ s pomočnico ravnateljice
Diamantni maturanti SZKŠ z ministrom za vzgojo in izobraževanje in pomočnico ravnateljice

Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/sprejem-diamantnih-maturantov-pri-predsednici-drzave

Podelitev spričeval poklicne mature 2022

Diamantni maturanti: Barbara Kastelic, F4a, Nejc Vrščaj, F4a, Špela Longar, F4b

FT  diamantni maturanti z ravnateljico 
Diamantni maturanti z ravnateljico Damjano Papež

Zlata maturantka: Eva Neža Doberdrug, F4a

FT  Eva Neža Doberdrug z ravnateljico
Eva Neža Doberdrug z ravnateljico Damjano Papež

  SZKŠ zlati in diamantni maturanti z ravnateljico  SZKŠ  zlati in diamantni maturanti 
PODELITEV SPRIČEVAL: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2022 z ravnateljico SZKŠ Damjano Papež

Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/arhiv/arhiv-novic-20212022/poklicna-matura-na-szks

sprejem pri županu  SZKŠ
SPREJEM PRI ŽUPANU: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2022 (manjkata dve maturantki) z županom MO Novo mesto mag. Gregorjem Macedonijem, ravnateljico Damjano Papež in tajnico poklicne mature Andrejo Kmet

Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/zlati-maturanti-na-sprejemu-pri-zupanu-mestne-obcine-novo-me_5

SPREJEM PRI PREDSEDNIKU: Diamantne maturantke in diamantni maturant SZKŠ 2022 z ravnateljico Damjano Papež

DIAMAN~1 bak
Diamantne maturantke z ravnateljico Damjano Papež

Nejc Vrščaj z ravnateljico
Nejc Vrščaj z ravnateljico Damjano Papež

Nejc Vrščaj s predsednikom in ministrom za izobraž
Nejc Vrščaj s predsednikom in ministrom za izobraževanje, znanost in šport

Barbara Kastelic s predsednikom in ministrom za iz
Barbara Kastelic s predsednikom in ministrom za izobraževanje, znanost in šport

Špela Longar s predsednikom in ministrom za izobra
Špela Longar s predsednikom in ministrom za izobraževanje, znanost in šport

Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/sprejem-diamantnih-maturantov-pri-predsedniku-drzave_4


Podelitev spričeval poklicne mature 2021


Diamantna maturantka: Jana Miketič, F4b

Jana Miketič z ravnateljico  diamantna FT
Jana Miketič z ravnateljico Damjano Papež

 

Zlati maturanti: Manuela Kovačič, F4a, Naja Šiška, F4a, Maruša Černelič, F4b, Ula Otoničar, F4b

FT  vsi zlati z ravnateljico
Zlate maturantke in diamantna maturantka programa farmacevtski tehnik (na sliki manjka Ula Otoničar) z ravnateljico Damjano Papež 

 

SZKŠ – zlati in diamantni z ravnateljico in direkt
PODELITEV SPRIČEVAL: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2021 (manjkata dve maturantki) z ravnateljico SZKŠ Damjano Papež in direktorjem ŠC NM dr. Matejem Forjanom 

Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/arhiv/arhiv-novic-20202021/rekordno-uspesno-leto-za-nase-maturante

ZLATI MATURANTI  SZKŠ (sprejem pri županu)
SPREJEM PRI ŽUPANU: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2021 (manjka sedem maturantov) z županom MO Novo mesto mag. Gregorjem Macedonijem in ravnateljico Damjano Papež  

Več na: https://www.sc-nm.si/szks/novice/zlati-maturanti-na-sprejemu-pri-zupanu-mestne-obcine-novo-me_4 

SPREJEM PRI PREDSEDNIKU: Diamantne maturantke SZKŠ 2021 (manjkata dve maturantki) s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, ministrico za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dr. Simono Kustec in pomočnico ravnateljice SZKŠ, Matejo Kržičnik 

Diamantne maturantke, dr Simona Kustec, Mateja Kr
Diamantne maturantke, dr. Simona Kustec, Mateja Kržičnik 

Diamantne maturantke, predsednik države, Mateja Kr
Diamantne maturantke, predsednik države, Mateja Kržičnik

objava ministrice za šolstvo
Objava ministrice za šolstvo


Podelitev spričeval poklicne mature 2020 

Diamantna maturantka: Barbara Martič, F4a

SZKŠ Diamantne z ravnateljico
Vse diamantne maturantke SZKŠ (v sredini prve vrste je Barbara Martič)  z ravnateljico Damjano Papež

 

Zlati maturanti: Maja Glavan, F4a, Anja Habinc, F4a, Rebeka Longar, F4a, Lea Bizjak, F4b, 

Tisa Golob, F4b, Nina Rogina, F4b, Aleš Druškovič, F4c, Tjaša Granda, F4c, Stella Krkovič, F4c, 

Petra Ogulin, F4c, Robin Sotošek, F4c

FT vsi zlati
Vsi zlati maturanti programa farmacevtski tehnik

SZKŠ Zlati in diamantni z ravnateljico in direktor
PODELITEV SPRIČEVAL: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2020 z ravnateljico SZKŠ Damjano Papež in direktorjem ŠC NM dr. Matejem ForjanomSPREJEM PRI ŽUPANU
SPREJEM PRI ŽUPANU: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2020 z županom MO Novo mesto mag. Gregorjem Macedonijem, ravnateljico Damjano Papež in direktorjem ŠC NM dr. Matejem ForjanomSPREJEM PRI PREDSEDNIKU
SPREJEM PRI PREDSEDNIKU: Diamantni maturanti Slovenije 2020 s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem in ministrico za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dr. Simono Kustec