Dovoljeni pripomočki

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
Srednja zdravstvena in kemijska šola
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto

Datum: 21. september 2018SEZNAM OSNOVNIH DOVOLJENIH PRIPOMOČKOV ZA PISNE IZPITE PM 2019 (šol. leto 2018/2019)
PREDMET DOVOLJENI PRIPOMOČKI
SLOVENŠČINA nalivno pero ali kemični svinčnik
ANGLEŠČINA nalivno pero ali kemični svinčnik,
angleško-angleški slovar, slovensko-angleški slovar,
angleško-slovenski slovar v knjižni obliki
NEMŠČINA nalivno pero ali kemični svinčnik,
nemško-nemški slovar, slovensko-nemški slovar,
nemško-slovenski slovar v knjižni obliki
MATEMATIKA nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka,
žepno računalo (v skladu z veljavnim PIK-om), šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo
KEMIJA pisalni pribor, žepno računalo
FARMACIJA pisalni pribor, žepno računalo
KOZMETIKA nalivno pero ali kemični svinčnik
ZDRAVSTVENA NEGA  nalivno pero ali kemični svinčnik
OPOMBA: korekturna sredstva niso dovoljena

Andreja Kmet, tajnica ŠMK za PM