Dovoljeni pripomočki

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
Srednja zdravstvena in kemijska šola
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto

Datum: 15. september 2017SEZNAM DOVOLJENIH PRIPOMOČKOV ZA PISNE IZPITE PM 2018 (šol. leto 2017/2018)
PREDMET DOVOLJENI PRIPOMOČKI
SLOVENŠČINA nalivno pero ali kemični svinčnik
ANGLEŠČINA nalivno pero ali kemični svinčnik,
angleško-angleški slovar, slovensko-angleški slovar,
angleško-slovenski slovar v knjižni obliki
NEMŠČINA nalivno pero ali kemični svinčnik,
nemško-nemški slovar, slovensko-nemški slovar,
nemško-slovenski slovar v knjižni obliki
MATEMATIKA nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka,
žepno računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti
simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer, trigonir
KEMIJA pisalni pribor, žepno računalo
FARMACIJA pisalni pribor, žepno računalo
KOZMETIKA nalivno pero ali kemični svinčnik
ZDRAVSTVENA NEGA  nalivno pero ali kemični svinčnik
OPOMBA: korekturna sredstva niso dovoljena

Andreja Kmet, tajnica ŠMK za PM