ŠMK

V šolskem letu 2017/2018  je določena Šolska maturitetna komisija v naslednji sestavi:

Predsednica: Damjana Papež, ravnateljica

Namestnica predsednice: Mag. Katja Hrovat, pomočnica ravnateljice

Članici: Mateja Horvat in  Vida Novinec

Tajnica: Andreja Kmet