Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Dodatni maturitetni predmet

Razlika med poklicno in splošno maturo glede nadaljnjega študija je v tem, da splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne.

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina. Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov – to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe.

Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo poklicni maturanti, ki:
                   - so že opravili poklicno maturo,
                   - so se prijavili k poklicni maturi, vendar le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski 
                     program.

Predmeti splošne mature

angleščina
biologija
biotehnologija
ekonomija
elektrotehnika
filozofija
fizika
francoščina
geografija
glasba
grščina
informatika
italijanščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Slovenski Istri
italijanščina kot materinščina
italijanščina kot tuji jezik
kemija
latinščina
likovna teorija
madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
madžarščina kot maternščina
matematika
materiali
mehanika
nemščina
psihologija
računalništvo
ruščina
slovenščina
slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre)
sociologija
sodobni ples
španščina
teorija in zgodovina drame in gledališče
umetnostna zgodovina
zgodovina

Razpisi: