Dijaška skupnost

Člani dijaške skupnosti so predstavniki oddelkov (predsedniki oddelčne skupnosti).

 

 Naloga  Opis
Vključevanje dijakov v delo šole in širše  
 •  sodelovanje v komisiji za prehrano
 •  sodelovanje v komisiji za nadzor učilnic
 •  sodelovanje pri izvajanju hišnega reda šole
 •  sodelovanje pri načrtovanju fakultativnih prostoizbirnih IND na šoli
 •  sodelovanje, povezanost in srečanja z drugimi šolami
 •  sodelovanje pri izvedbi solidarnostnih akcij RK in drugih dobrodelnih organizacijah
 •  pomoč socialno ogroženim dijakom na šoli
 
Skrb za dobro delo in počutje dijakov na šoli
 • zaznavanje in reševanje problemov dijakov v sodelovanju z vodstvom šole in učitelji, zbiranje predlogov in pritožb ter njihovo posredovanje vodstvu šol
 • analiza dela ob koncu ocenjevalnih obdobij
 • spremljanje in izboljšanje medsebojnih odnosov na šoli
 • skrb za prometno osveščenost in varnost dijakov
 • skrb za urejeno notranjost in okolico šole
 • sodelovanje dijakov na tekmovanjih
 • skrb za čim bolj zdravo in kvalitetno prehrano dijakov
 
Dejavnosti dijakov na šoli
 • predstavitev šole na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu
 • sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi raziskovalnih, kulturnih in športnih programov
 • organizacija novoletnega bazarja
 • pomoč in svetovanje dijakom pri načrtovanju maturantskih plesov
 • obveščanje dijakov o kulturnih, športnih prireditvah v kraju in širši okolici
 • obveščanje dijakov o različnih ugodnostih, projektih

Mentorica dijaške skupnosti, mag. Nataša Sikošek (#EM#6e607662776428746162657869664e7c733c7c7e3a667f#EM#)

Predsednik dijaške skupnosti SZKŠ v šolskem letu 2019/20 je Matic Žnidaršič iz Z4c (#EM#6d60766a672b7c69616d6b797f646d3b2751757e757c7a397b7677#EM#), namestnik predsednika pa Matej Rukše iz K3a (#EM#6d6076666e2b7472637a6f3a3d4d696271787e3d777a7b#EM#), ki sta bila izvoljena na prvi seji DS SZKŠ.
Predstavnika dijaške skupnosti


ODDELEK PREDSEDNIK
Z1a Vid Car
Z1b Klara Ostojić
Z1c Leon Gričar
Z2a Rok Vidic
Z2b Rok Šuštaršič
Z2c Ajet Rustemi
Z3a Anđa Stanković
Z3b Tjaša Udovč
Z3c Neža Kosem
Z4a Matevž Živič
Z4b Luka Vidmar
Z4c Matic Žnidaršič
Z1d - pti Jure Slabe
Z2d - pti Maja Šutej
B1a Teja Tripković
B2a Nika Lamovšek
B3a Benita Amiti
KZ1a Kleopatra Preskar
KZ2a Černelč Valentina
KZ3a Ema Pangerc
KZ4a Andreja Colarič
K1a Nika Grill
K1b Benjamin Bele Krhin
K2a Petra Rifelj
K2b Karmen Pezdirc
K3a Matej Rukše
K3b Neža Bartol
K4a Andraž Hočevar
K4b Tajda Gorše
F1a Ognjen Lazarević
F1b Domen Šulc
F2a Eva Ivančević
F2b Lea Čmrlec
F3a Adna Begić
F3b Lara Pavlič
F4a Barbara Martič
F4b Klara Derganc
F4c Karmen Lubšina