Dijaška skupnost

Člani dijaške skupnosti so predstavniki oddelkov (predsedniki oddelčne skupnosti).

 

 Naloga  Opis
Vključevanje dijakov v delo šole in širše  
 •  sodelovanje v komisiji za prehrano
 •  sodelovanje v komisiji za nadzor učilnic
 •  sodelovanje pri izvajanju hišnega reda šole
 •  sodelovanje pri načrtovanju fakultativnih prostoizbirnih IND na šoli
 •  sodelovanje, povezanost in srečanja z drugimi šolami
 •  sodelovanje pri izvedbi solidarnostnih akcij RK in drugih dobrodelnih organizacijah
 •  pomoč socialno ogroženim dijakom na šoli
 
Skrb za dobro delo in počutje dijakov na šoli
 • zaznavanje in reševanje problemov dijakov v sodelovanju z vodstvom šole in učitelji, zbiranje predlogov in pritožb ter njihovo posredovanje vodstvu šol
 • analiza dela ob koncu ocenjevalnih obdobij
 • spremljanje in izboljšanje medsebojnih odnosov na šoli
 • skrb za prometno osveščenost in varnost dijakov
 • skrb za urejeno notranjost in okolico šole
 • sodelovanje dijakov na tekmovanjih
 • skrb za čim bolj zdravo in kvalitetno prehrano dijakov
 
Dejavnosti dijakov na šoli
 • predstavitev šole na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu
 • sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi raziskovalnih, kulturnih in športnih programov
 • organizacija novoletnega bazarja
 • pomoč in svetovanje dijakom pri načrtovanju maturantskih plesov
 • obveščanje dijakov o kulturnih, športnih prireditvah v kraju in širši okolici
 • obveščanje dijakov o različnih ugodnostih, projektih

Mentorica dijaške skupnosti, mag. Nataša Sikošek (#EM#6e607662776428746162657869664e7c733c7c7e3a667f#EM#)
Predsednik dijaške skupnosti SZKŠ v šolskem letu 2018/19 je Matic Žnidaršič iz ZN 4.c (#EM#6d60766a672b7c69616d6b797f646d3b2751757e757c7a397b7677#EM#), namestnik predsednika pa Matej Rukše iz K4a (#EM#6d6076666e2b7472637a6f3a3d4d696271787e3d777a7b#EM#), ki sta bila izvoljena na prvi seji DS SZKŠ.

  20180920 092341 20180920 092333