Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Svetovalno delo

OSNOVNA PODROČJA DELA SVETOVALNE SLUŽBE

Šolska svetovalna služba Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj dijakov šole. Prizadeva si za dobrobit dijakov, spoštuje načelo prostovoljnosti za vključitev v svetovalni odnos ter načelo zaupanja in zaupnosti v svetovalnem odnosu, ki se dopolnjuje s pravili varstva osebnih podatkov. S ponudbo raznolikih svetovalnih aktivnosti si svetovalna služba prizadeva ustvariti optimalne pogoje za učinkovito izobraževanje dijakov, za njihovo strokovno in osebnostno rast ter razvoj poklicne poti dijakov.

-    Svetovalno delo z dijaki:
1. Vpis in sprejem novincev.
2. Spremljanje in svetovanje novincem, ponavljavcem, preusmerjenim dijakom.
3. Skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja.
4. Svetovanje za osebni in socialni razvoj.
5. Poklicna orientacija.
6. Identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov.
7. Individualno delo za dijake s posebnimi potrebami.
8. Svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali situacijskih težav (raznih osebnih stisk, učnih ali vedenjskih težav, socialne
    problematike).
9. Pogovorne ure za dijake.
10. Splošno razvojno-preventivni programi (reševanje konfliktov, odvisnost, agresivnost, AIDS, ljubezen ...).

-    Svetovalno delo z učitelji:
1. Preučevanje potreb po strokovnem izpopolnjevanju in aktivna udeležba v internem strokovnem izpopolnjevanju.
2. Sodelovanje na sejah oddelčnega učiteljskega zbora.
3. Sodelovanje na sejah celotnega učiteljskega zbor.
4. Sodelovanje na strokovnih aktivih učiteljev.
5. Svetovanje in posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka ali vodenja oddelčne skupnosti.

-    Svetovalno delo s starši:
1. Predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela s starši.
2. Pogovorne ure za starše.
3. Svetovanje staršem.
4. Svetovanje družinam.

Svetovalni delavki:
Jožica Hrovat, prof., (07) 39 32 171,  #EM#6a6e786a6764286f7a667c6a784d7d6c3d7f7f3d677c#EM#
Polona Kramar, prof., (07)-39-32-171, #EM#706e6e6c6a64286c7a68676a7e4d7d6c3d7f7f3d677c#EM#