Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnika oz. izobraževalnega programa in se po vsebini in izvajanju razlikujejo od običajnega pouka. Dijakom pomenijo možnost pridobivanja takih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja.

 

Dijakom ponujamo izbiro zanimivih programov in dejavnosti, saj se zavedamo, da pripomorejo k boljšemu počutju dijaka v šoli ter razširjajo in poglabljajo splošna in posebna znanja, povezana s cilji izobraževalnih programov. Obenem dijaki tudi spoznavajo in odkrivajo področja, ki niso opredeljena z izobraževalnimi programi.

Ure, namenjene interesnim dejavnosti, delimo na:

  • obvezni del,
  • vsebine, vezane na program,
  • aktivno državljanstvo in
  • prosta izbira dijaka.

Za dejavnosti prvih treh alinej poskrbi šola, za prostoizbirne dejavnosti poskrbijo dijaki sami v svojem prostem času ali pa izberejo katero izmed dejavnosti, ki jih ponuja šola.

 

1.     letnik

2.     letnik

3.     letnik

Športni dan

štirje

štirje

en

Kulturne dejavnosti

šolske prireditve

film

šolske prireditve

film

šolske prireditve

film

Strokovna ekskurzija

 

Bolnica Sežana in Štanjel

 

 

Delavnice

Delavnice o učenju

Preventiva

 

Preventiva

 

Preventiva

Skupaj št. ur IND

56

54

20

Skupaj ur obveznega dela

130

 

 

Aktivno državljanstvo**

30

 

 

Skupaj

160

 

 

* Število ur proste izbire dijaki izkažejo s potrdili, ki jih oddajo razredniku do 5. 5. 2023.

** Aktivno državljanstvo se izvaja v enem šolskem letu po načrtu šole.