Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Matematika, fizika, informatika

Matematika za dijake srednjih tehniških in strokovnih šol 

Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije vsako leto organiziramo tekmovanje iz matematike za dijake vseh programov.

Dijaki se glede na stopnjo izobraževanja delijo v dve skupini:

  • Skupina B: dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol
  • Skupina C: dijaki srednjih poklicnih šol

Tekmovanje poteka za obe skupini na dveh nivojih: šolsko tekmovanje (Kenguru) in državno tekmovanje. Na državno tekmovanje se uvrstijo dijaki, ki jih povabi DMFA na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja in izbirnega testa, ki ga dijaki pišejo isti dan, kot je šolsko tekmovanje.

Za dijake organiziramo na šoli tudi priprave na tekmovanje. Dijake pripravljajo učitelji, ki dijake poučujejo.

Datumi tekmovanj so objavljeni na spletni strani DMFA.

Rezultati tekmovanj

IMG 20190321 121707  58580604 2246649592066829 402078001979719680 n  32089572 1742226895842437 6597750939879211008 n  11008491 856351517763317 3842728326713863618 o

Fizika za Stefanova priznanja in Fizika (Čmrlj)

Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli se tisti dijaki, ki jih fizika veseli in zanima, udeležujejo tudi tekmovanj iz fizike. 
Dijaki lahko sodelujejo na tekmovanju iz znanja FIZIKE v treh tekmovalnih skupinah. Najuspešnejšim tekmovalcem se na državnem tekmovanju podelijo zlata Stefanova priznanja. 
Zadnja leta se naši dijaki odločajo za tekmovanje ČMRLJ, ki je šolsko tekmovanje iz znanja osnovnošolske fizike. Na tekmovanje se prijavijo dijaki, ki imajo fiziko v učnem programu prvo leto. Najuspešnejšim tekmovalcem se podelijo bronasta Stefanova priznanja. 


Logika

Dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole se vsako leto udeležijo tekmovanja iz logike, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Tekmovanje poteka na dveh nivojih: šolsko in državno tekmovanje. Naši dijaki in dijaki drugih tehničnih šol tekmujejo skupaj z gimnazijci v enotni skupini.

Pred šolskim tekmovanjem imajo dijaki nekajurne priprave. Profesor Aleš Absec dijake seznani z osnovami logike, uporabo pravilnostnih tabel in osnovnih pravil logičnega sklepanja. Dijaki tudi rešujejo tipične naloge in naloge s predhodnih tekmovanj. Profesorica Barbara Cesar poda nasvete, kako reševati lingvistične naloge, ki se pojavijo na skoraj vseh tekmovanjih iz logike.

Datumi tekmovanj in naloge so objavljeni na spletni strani ZOTKS.

Rezultati in dosežki


Bober

Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega mišljenja, namenjeno osnovnošolcem od drugega razreda naprej in srednješolcem. Njegov namen je povečati zanimanje učencev za računalništvo. Pokazati jim želimo, da računalnik ni le orodje za komuniciranje, brskanje po spletu, urejanje besedil ter poslušanje glasbe in gledanje filmov. Računalnik je neizčrpen vir zanimivih logičnih problemov, zaradi katerih računalnikarju ni nikoli dolgčas.

Na tekmovanju spoznajo področje na zabaven in poučen način. Tekmovalna vprašanja se navezujejo na algoritmično razmišljanje, logično sklepanje in razvoj spretnosti za reševanje problemov. Udeleženci spoznajo, da je razmišljanje in ustvarjalno reševanje problemov zanimivo in zabavno.

Organizator tekmovanja za Slovenijo je ACM Slovenija v sodelovanju z Univerzami v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Šolsko tekmovanje je vsako leto organizirano v novembru. Najboljši tekmovalci se uvrstijo na državno tekmovanje v januarju.


Evropske statistične igre

Evropske statistične igre so tekmovanje, ki ga organizira Eurostat, statistični urad Evropske unije, skupaj s statističnimi uradi nekaterih evropskih držav. Namenjeno je srednješolcem, da osvojijo dodatno znanje iz statistike ter spoznajo pomembnost statističnih podatkov in njihovega pravilnega razumevanja.
Dijaki lahko sodelujejo v eno-, dvo- ali tričlanskih ekipah, tekmujejo pa v eni od dveh tekmovalnih skupin glede na letnik, ki ga obiskujejo:
  • kategorija A: dijaki zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja,
  • kategorija B: dijaki prvih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja.
Tekmovanje se izvaja v dveh delih: na nacionalni in evropski ravni. V sklopu nacionalnega dela je organizirana šolska in državna raven tekmovanja, evropski del pa se izvaja kot finale, v katerega se uvrstijo zmagovalci nacionalnega dela. Zmagovalce določi strokovna žirija, v posebni kategoriji pa se z javnim glasovanjem na Facebooku izbere dve ekipi, ki sta (glede na javno mnenje) pripravili najboljši raziskovalni nalogi.
Za dijake organiziramo na šoli tudi individualne priprave na tekmovanje.
Datumi tekmovanj so objavljeni na spletni strani Statističnega urada RS.

Rezultati tekmovanj

Šolsko leto 2018/2019: ekipa LTL (Leja Bele, Lucija Marolt, Tia Renko, vse K3b) - 2. mesto na državni ravni nacionalnega dela v kategoriji A, uvrstitev v evropski finale

Šolsko leto 2017/2018: ekipa BGM (Leja Bele, Sara Gril in Lucija Marolt, vse K2b) - uvrstitev med najboljših pet na državni ravni nacionalnega dela v kategoriji B

    2019 5  2019 4  2019 1  2018