Dejavnosti

Na šoli ponujamo pester izbor prostoizbirnih dejavnosti, ki so namenjene razbremenitvi dijakov od pouka, obenem pa z njimi odkrivajo področja, ki jih zanimajo in niso nujno povezana s samim programom šolanja.