Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Zdrava šola

Zdrava šola

Naša šola je že 24 let vključena v Slovensko mrežo zdravih šol. Temeljno poslanstvo zdravih šol je promocija zdravega načina življenja in skrb za zdravje ter dobro počutje dijakov, učiteljev in staršev. 
V zadnjih letih so na šoli potekale različne aktivnosti v okviru zdrave šole:
- projekt Nekadilski razred, kjer smo s promocijskimi aktivnostmi skušali mlade odvrniti od kajenja oz. jih spodbuditi k opustitvi kajenja;
- rožnati oktober - mesec boja proti raku na dojki;
- krvodajalstvo, v okviru katerega smo vse dijake četrtih letnikov in zaposlene na Šolskem centru pozvali k vključitvi med krvodajalce;
- svetovni dan zdravja – posebna promocija zdravega življenjskega sloga;
- svetovni dan brez cigarete;
- merjenje gleženjskega indeksa, kjer so dijaki sodelovali z Društvom za zdravje srca in ožilja;
- skrb za duševno zdravje;
- preprečevanje odvisnosti;
- skrb za duševno zdravje.
Vsa leta sodelujemo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Skupaj z njihovimi predstavniki izvajamo različne stojnice in razdeljujemo strokovno gradivo na temo javnega zdravja. 


Projekt Odvisnost

Tema projekta: Odvisnost
Trajanje projekta: junij 2022 do junij 2023
Nosilec projekta: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Projektni tim na SZKŠ: Mojca Fišter, Vida Novinec, Marinka Cerovšek
IKT podpora: Uroš Frankovič
Kontaktna oseba za SZKŠ: Mojca Fišter (mojca.fiš#EM#7464704377662b6965277962#EM#)

Predavanje Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo 

Štirje razredi naše šole so se 6. junija 2022 udeležili dogodka na naši šoli. Obiskala nas je ga. Neža Povh, generalna sekretarka Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK). 
Predstavila nam je mobilno aplikacijo ŠUR (šola, ulica, razvoj), ki bo v uporabi od septembra dalje. Namen je promocija zdravja in preventiva kroničnih nenalezljivih bolezni v kasnejšem življenju. Preko aplikacije bodo mladi lahko pridobili takojšnje informacije strokovnjakov na področju zdravja.
Predstavila je tudi sporočilo SZO ob svetovnem dnevu brez tobaka za leto 2022 ter dostavila zdravstveno-vzgojno gradivo SZOTK, NIJZ in SZO.
Še posebej se je osredotočila na s tobakom povezane izdelke, ker uporaba med mladimi v slovenskem prostoru narašča.
Dogodek smo izvedli v okviru Zdrave šole, slovenskega združenja osnovnih in srednjih šol, kateremu je naša šola pridružena že nekaj desetletij.

6382560209313485555  4776791005811732523  8366779183024547292

Informativna konferenca na temo aplikacije ŠUR (šola, ulica, razvoj)

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je v ponedeljek, 28. 11. 2022, organizirala spletno informativno konferenco, kjer je predstavila vsebine mobilne aplikacije ŠUR (šola, ulica, razvoj). Ustvarili so jo z namenom pomagati mladim in mlajšim odraslim na področju zmanjšanja rabe psihoaktivnih snovi (tobaka in alkohola). Opozarja na zdravo prehrano, gibanje in samopodobo. Aplikacija ŠUR omogoča mladim zastavljanje anonimnih vprašanj, na katera jim odgovarjajo strokovnjaki. Na spletnem informativnem dogodku so sodelovali dijaki F2a in KZ3a.
Aplikacijo ŠUR so razvili v sklopu projekta, ki ga vodi Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo - SZOTK. Partner v projektu je Mladinska mreža MaMa. Aplikacijo so pomagali razvijati strokovnjaki in mladi z Inštituta za finance in umetno inteligenco ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru ter programerja Dominik Ketiš in Boris Gomiunik. Program je podprt s strani Nacionalne agencije MOVIT in programa Erasmus+. Končni cilj programa je naložba v zdravje mladih in preventiva kronično nenalezljivih bolezni. Na konferenci so aktivno sodelovali mladi, strokovnjaki in predstavniki NVO, predstavili pa so tudi kratek povzetek mednarodnega dogodka v Bruslju ter Evropsko državljansko pobudo, katere cilj je doseči okolje brez tobaka in prvo evropsko generacijo brez tobaka do leta 2030.

1669627671279

Sodelovanje dijakov v projektu Odvisnost

V projekt so vključeni dijaki F2a, Z3b in KZ3a. Udeležili so se dveh izobraževanj na temo odvisnosti. Trenutno izdelujejo različne predstavitve in izdelke, ki jih bodo predstavili predvidoma aprila 2023 ob Svetovnem dnevu zdravja. Sodelujoči dijaki se zavedajo problematike kajenja in uživanja alkohola ter imajo veliko zamisli, kako vplivati na preprečevanje. Posneli so posnetek za TikTok, izdelali zloženko, zbrali nekaj žalostnih življenjskih zgodb, izvedli intervju, pripravili gradivo za razrednikove ure (knjižica in slikovna predstavitev), narisali infografiko. Pripravili bodo še razstavo na temo odvisnosti, izdelali anketo za dijake ter jo statistično obdelali.


November – movember : Z brki proti raku prostate

Mesec november je proglašen za mesec, ki je namenjen zdravju moških.  Poudarek je na opazovanju in preprečevanju  raka PROSTATE in MOD, na vzpodbujanju duševnega zdravja in preprečevanja samomora.


Rožnati oktober

Mesec oktober - Rožnati oktober je namenjen preprečevanju raka na dojki. Preko Zdrave šole smo z dijakinjami organizirali učno delavnico za zaposlene na ŠC. Delavnico so vodile dijakinje na temo samopregledovanja dojk s prikazom na modelu, kjer so bile prikazane tudi patološke spremembe na dojki.
Organizirana je bila učna delavnica tudi za dijakinje SZKŠ.

Rožnati oktober 1  Rožnati oktober 2  Rožnati oktober 3Projekti