Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Izobraževalni program

Zdravstvena nega pti


IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA:

zdravstvena nega – poklicno tehniško izobraževanje (PTI)

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA V LETIH: Izobraževalni program traja 2 leti.  

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil naziv poklicne izobrazbe bolničar-negovalec ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE:

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika v skladu z izvedbenim kurikulom šole in so opravili vse interesne dejavnosti (športne, kulturne in strokovne) in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

POGOJI ZA DOKONČANJE:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

  • splošnoizobraževalne predmete,
  • obvezne strokovne module,
  • izbirne strokovne module,
  • odprti del kurikuluma.

Poleg tega mora opraviti še:

  • vse interesne dejavnosti,
  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom (PUD),
  • poklicno maturo.

 

Zloženka: Zdravstvena nega pti 2019-2020 (PRENOVLJENO, začetek izvajanja v šol. letu 2020/2021)