Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Splošne informacije

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

V tem šolskem letu lahko starši dobijo informacije štirikrat  v letu (razpored). Takrat so staršem na voljo vsi učitelji. Termini so razvidni tudi iz šolskega koledarja. Le s skupnimi močmi bomo lažje in pravočasno reševali probleme, zato starši redno obiskujte roditeljske sestanke in govorilne ure.

Vsak učitelj ima tudi enkrat tedensko dodatno govorilno uro dopoldan. Takrat se lahko starši osebno zglasite v šoli ali pa pokličete telefonu na navedeno telefonsko številko.

SVET STARŠEV

Je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, iz vsakega oddelka po eden, izvoljeni na roditeljskih sestankih posameznih šol.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Naša šola ima dve svetovalni delavki, s katerima se lahko dijaki in starši pogovorijo o učnih težavah, o možnostih za nadaljnje šolanje, o preusmeritvah in o drugih problemih. Na naši šoli sta to Jožica Hrovat in Polona Kramar, telefon (07)-39-32-175. Svetovalni delavki izvajata tudi vpis novincev v prvi letnik.

KNJIŽNICA

Je s svojo dejavnostjo sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela. Knjižničarke dijake, vajence in druge uporabnike navajajo na samostojno uporabo knjižnega gradiva in knjižničnih pomagal ter sodelujejo s profesorji pri uvajanju novih in drugačnih metod in oblik dela. V knjižnici potekajo bibliopedagoške ure, ure knjižne in knjižnične vzgoje ter ure interesnih dejavnosti.

ŠOLSKA PREHRANA


Dijaki se lahko naročijo na topli obrok, v stari jedilnici šole lahko kupijo sadje, sendviče, pecivo in pijačo. Malicajo po razporedu v jedilnici SZKŠ-prvi trakt. Dodatne informacije na povezavi https://www.sc-nm.si/vsebine/prehrana.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za dijake 1. ter 3. letnikov štiriletnih in triletnih programov so organizirani sistematski zdravstveni pregledi. Dijaki zdravstvenih programov morajo biti cepljeni po nacionalnem programu pred vstopom v klinično okolje (opravljanje PRA in PUD).