Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Nagovor ravnateljice

Spoštovani obiskovalci spletne strani Srednje zdravstvene in kemijske šole!

Srednja zdravstvena in kemijska šola s farmacevtsko in kozmetično usmeritvijo šteje 1070 dijakov, razporejenih v 42 oddelkov. Za seboj ima že več kot polstoletno zgodovino. Njeni začetki segajo v leto 1963, ko je v Novem mestu začela delovati zdravstvena šola. Zdravstveni usmeritvi sta se leta 1984 pridružili dislocirani enoti kemijske in (do leta 1989) farmacevtske usmeritve. Kemijska usmeritev se je leta 1994 združila z zdravstveno šolo. V šolskem letu 1998/99 se je uvedel triletni strokovni program za poklic bolničar-negovalec, leta 2001/02 pa še program zdravstvena nega – pti. Leta 2007 pridobimo program farmacevtski in leta 2008 kozmetični tehnik.

Tako dolga tradicija govori o zavedanju mnogih generacij pred nami, da je za napredek domačega kraja pomembna kvalitetna šola za mlado generacijo. Izobraževalni programi so privlačni zlasti za žensko populacijo, vendar v omenjene programe vsako leto vstopa tudi vse več fantov. Poklici za katere izobražujemo so atraktivni in na trgu dela zelo iskani, hkrati pa tudi zelo visoko na lestvici poklicev prihodnosti. Šolski okoliš ne obsega le domačega kraja, temveč se razprostira nad celotno Dolenjsko, Belo krajino in Posavje.

S ponosom se oziramo na minule dosežke in dolgo prehojeno pot, vendar dobro delo v preteklosti obenem pomeni obvezo za prihodnost, česar se na naši šoli še kako dobro zavedamo.

Današnja šola največ pozornosti in naporov namenja ohranjanju tradicije ugledne in kvalitetne srednje šole ter se prilagaja sodobnim pogojem dela in razvoja. Ti dajejo poudarek trajnemu znanju, modernim oblikam učenja in poučevanja ter usposobljenosti mladih za vseživljenjsko učenje. Trudimo se za kakovosten pouk. Poleg pouka za dijake organiziramo ekskurzije, športne dneve, interesne dejavnosti, projektne dneve, omogočamo jim sodelovanje na tekmovanjih iz znanja, športa in umetnosti, pri raziskovalnih nalogah, organiziramo proslave, obeležujemo pomembne dneve in dogodke, pripravljamo razstave in še bi lahko naštevali. Staršem omogočamo sodelovanje preko govorilnih ur in roditeljskih sestankov ter uporabe uslug eAsistenta, saj dnevnik in redovalnico vodimo v elektronski obliki.

Vso skrb in pozornost namenjamo mladim ljudem, za katere želimo, da so gibalo razvoja in delovanja naše šole in širšega okolja. Ker menimo, da se v vsakem mladem skriva potencial, celoten izobraževalni proces usmerjamo v individualizacijo tako kurikuluma kot dodatne ponudbe in obšolskih dejavnosti. Svojo odličnost gradimo na medsebojnem spoštovanju, prijaznem in sodelovalnem odnosu med dijaki in učitelji. Smo urejena in resna šola, kjer vladajo dobri pogoji dela in prijazen ter spoštvljiv odnos med vsemi deležniki izobraževanja. Pri nas vsak dijak šteje. Zato se moto naših dijakov glasi: "To ni samo šola. To je MOJA šola."

Damjana Papež, prof.
ravnateljica