Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Poklicna matura

Poklicna matura je državni izpit, zaključek poklicno-tehniškega izobraževanja. Z uspešno opravljeno poklicno maturo kandidat/kandidatka pridobi naziv TEHNIK/TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE.

Poklicno maturo lahko opravlja vsak dijak, ki je uspešno končal 2. letnik poklicno-tehniškega  izobraževanja v programu ZDRAVSTVENA NEGA – PTI.

 

Kandidati s posebnimi potrebami prijavi k poklicni maturi priložijo še izpolnjen obrazec »Uveljavljanje pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature«.

Poklicna matura poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem, ter obsega 4 predmete:

  • obvezni del:
  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege;

 

  • izbirni del:
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (kandidat/-ka izbere matematiko ali tuji jezik),
  • storitev in zagovor (kandidat/-ka izžreba pacienta na določenem oddelku, pri katerem izvede proces zdravstvene nege).

 

Kandidat/-ka, ki je pri poklicni maturi opravljal/-a izpit iz angleščine dobi Cerifikat o znanju tujega jezika na evropski ravni, in sicer če pri predmetu doseže vsaj 65 od 100 točk in ima hkrati dovolj točk pri vsaj dveh od treh vrednotenih kriterijev (branje, pisanje, govorjenje).

 

Po uspešno opravljeni poklicni maturi kandidat/kandidatka dobi:

  • spričevalo o poklicni maturi,
  • obvestilo o uspehu pri poklicni maturi,
  • prilogo k spričevalu oziroma tako imenovani europass v slovenskem in angleškem jeziku, iz katerega je razvidna specifična usposobljenost za delo ter opravljene obveznosti po izobraževalnem programu.

 

Več informacij o poklicni maturi je v zavihku IZPITI.

 

Rezultati poklicne mature 

  ZN pti tabela rezultati PM