Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Nadaljnji študij

Po opravljeni poklicni maturi lahko kozmetični tehniki nadaljujejo študij:

  • na vseh višješolskih in visokošolskih študijskih programih,
  • z opravljenim dodatnim maturitetnim predmetom (5. predmet) na nekaterih univerzitetnih in enovitih magistrskih študijskih programih,
  • na ostale univerzitetne oz. enovite magistrske študijske programe se dijaki lahko vpišejo, če opravijo maturitetni tečaj in splošno maturo.

 

 

Dodatni maturitetni predmet

Dodatni maturitetni predmet (5. predmet) opravljajo tisti dijaki, ki so se prijavili k poklicni maturi ali pa so že opravili poklicno maturo in je ta izpit pogoj za vpis v izbrani študijski program. Kandidat lahko izbere kateri koli maturitetni predmet gimnazijskih programov – vendar ne sme biti predmet, ki ga dijak opravlja na poklicni maturi. Opravljanje dodatnega maturitetnega predmeta poteka istočasno in pod enakimi pogoji kot vsi izpiti splošne mature.

 

Za opravljanje dodatnega maturitetnega predmeta se kandidat prijavi na šoli z gimnazijskim programom. Izpit vključuje pisni in interni del, ki je lahko ustni del izpita, seminarska naloga, laboratorijska vaja, strokovna ekskurzija z internim pisnim delom.

 

V sklopu Šolskega centra Novo mesto lahko dijaki na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji opravljajo naslednje predmete: matematika, tuji jezik (angleščina, nemščina, francoščina), fizika, biologija, kemija, elektrotehnika, računalništvo, mehanika, zgodovina, sociologija, psihologija. Za opravljanje ostalih maturitetnih predmetov se dogovorimo z drugimi splošnimi, umetniškimi in tehniškimi gimnazijami po Sloveniji. Na Gimnaziji Novo mesto dijaki opravljajo geografijo, na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji biotehnologijo, na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo pa likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

 

Z opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature poklicni maturantje lahko kandidirajo za vpis na večini univerzitetnih študijskih programov in nekaterih enovitih magistrskih študijskih programih. Seznam teh si lahko ogledate na povezavi:

https://portal.evs.gov.si/documents/10157/e192dee5-3d41-450d-8596-8a5ebd9e9717

 

Najpogostejše študijske smeri, za katere se odločajo naši dijaki po trenutno veljavni zakonodaji, so:

  • z opravljeno poklicno maturo: kozmetika, velnes, prehransko svetovanje – dietetika, zdravstvena nega, delovna terapija, uprava, kemijska tehnologija, visoka poslovna šola, informatika …
  • s poklicno maturo in z dodatnim maturitetnim predmetom: kozmetologija, živilstvo in prehrana, sanitarno inženirstvo, univerzitetna poslovna in ekonomska šola  …

 

 

Maturitetni tečaj traja eno šolsko leto, v katerem se dijaki intenzivno pripravljajo na opravljanje splošne mature. Z opravljeno splošno maturo lahko dijaki nadaljujejo šolanje na vseh študijskih programih. V našem okolju maturitetni tečaj izvaja Gimnazija Novo mesto.