Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Poklicna matura

Poklicna matura je državni izpit, zaključek srednjega strokovnega izobraževanja. Z uspešno opravljeno poklicno maturo kandidat/kandidatka pridobi naziv KOZMETIČNI TEHNIK/KOZMETIČNA TEHNICA.

Poklicno maturo lahko opravlja vsak dijak, ki je uspešno končal 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja v programu KOZMETIČNI TEHNIK.

 

Kandidati s posebnimi potrebami prijavi k poklicni maturi priložijo še izpolnjen obrazec »Uveljavljanje pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature«.

Poklicna matura poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem, ter obsega 4 predmete:

  • obvezni del:
  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz kozmetike;

 

  • izbirni del:
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (kandidat/-ka izbere matematiko ali tuji jezik),
  • storitev in zagovor (kandidat/-ka izžreba stranko, pri kateri izvede izbrano kozmetično storitev).

 

Kandidat/-ka, ki je pri poklicni maturi opravljal/-a izpit iz angleščine dobi Cerifikat o znanju tujega jezika na evropski ravni, in sicer če pri predmetu doseže vsaj 65 od 100 točk in ima hkrati dovolj točk pri vsaj dveh od treh vrednotenih kriterijev (branje, pisanje, govorjenje).

 

Po uspešno opravljeni poklicni maturi kandidat/kandidatka dobi:

  • spričevalo o poklicni maturi,
  • obvestilo o uspehu pri poklicni maturi,
  • prilogo k spričevalu oziroma tako imenovani europass v slovenskem in angleškem jeziku, iz katerega je razvidna specifična usposobljenost za delo ter opravljene obveznosti po izobraževalnem programu.

 

Več informacij o poklicni maturi je v zavihku IZPITI.

 

Rezultati poklicne mature 

KZ

 

Podelitev spričeval poklicne mature 2020

Zlata maturantka: Jasmina Saje, KZ4a

KZ   zlata

 

SZKŠ Zlati in diamantni z ravnateljico in direktor

PODELITEV SPRIČEVAL: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2020 z ravnateljico SZKŠ Damjano Papež in direktorjem ŠC NM dr. Matejem Forjanom

 

 


SPREJEM PRI ŽUPANU
SPREJEM PRI ŽUPANU: Zlati in diamantni maturanti SZKŠ 2020 z županom MO Novo mesto mag. Gregorjem Macedonijem, ravnateljico Damjano Papež in direktorjem ŠC NM dr. Matejem Forjanom