Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Praktični pouk

Izobraževalni program zdravstvena nega je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega pouka.

Praktični pouk se izvaja pri naslednjih predmetih:

  • praksa iz zdravstvene nege in nujne medicinske pomoči (v povezavi s teoretičnim predmetom zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč),
  • praksa iz zdravstvene nege na specialnih področjih (v povezavi s teoretičnim predmetom zdravstvena nega na specialnih področjih),
  • praksa iz zdravstvene nege otroka in mladostnika (v povezavi s teoretičnim predmetom zdravstvena nega otroka in mladostnika),
  • praksa iz anatomije, fiziologije in mikrobiologije (v povezavi s teoretičnim predmetom anatomija, fiziologija in mikrobiologija),
  • praksa iz dolgotrajne oskrbe,
  • praksa iz skrbi za zdravje (v povezavi s teoretičnim predmetom skrb za zdravje).

V 1. in 2. letniku se praktični pouk izvaja v specialnih učilnicah – kabinetih zdravstvene nege, razen prakse iz anatomije, fiziologije in mikrobiologije, ki se izvaja v specialni učilnico za biologijo.

V 3. in 4. letniku se praktični pouk izvaja v Splošni bolnišnici Novo mesto ter v Domu starejših občanov Novo mesto, in sicer pod mentorstvom učiteljic praktičnega pouka s področja zdravstvene nege. Te izvajajo tudi praktični pouk z dijaki prvih dveh letnikov, ki poteka v šolskih kabinetih.

 

Specialne učilnice 

 

Praktični pouk

  
  
 
 JEZIK STROKE

V 1. letniku se dijaki seznanijo z jezikom stroke v nemščini. V 4. letniku pa je del pouka angleščine namenjen jeziku stroke. Dijaki se pri obeh predmetih naučijo zdravstvene terminologije in komunikacije v različnih situacijah v zdravstveni negi, kar lahko kasneje uporabijo na delovnem mestu ali pri nadaljnjem študiju.