Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Izobraževalni program

Farmacevtski tehnik
IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: farmacevtski tehnik

 

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA V LETIH: Izobraževalni program traja 4 leta.  

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE:

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika v skladu z izvedbenim kurikulom šole in so opravili vse obveznosti drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti – športne, kulturne in strokovne dejavnosti) in praktično usposabljanje z delom.

POGOJI ZA DOKONČANJE:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

  • splošnoizobraževalne predmete,
  • obvezne strokovne module,
  • izbirne strokovne module,
  • odprti del kurikuluma.

Poleg tega mora opraviti še:

  • druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti),
  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom (PUD),
  • poklicno maturo.