Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Poklicna matura

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Poklicno maturo lahko opravlja kandidat, ki je:
− uspešno končal 4. letnik in vse obveznosti iz programa srednjega strokovnega izobraževanja,
− uspešno končal 2. letnik in vse obveznosti iz programa poklicno-tehniškega izobraževanja,
− uspešno končal poklicni tečaj ali
− opravil mojstrski, delovodski oziroma poslovodski izpit.
Poklicna matura pomeni zaključek šolanja po določenem izobraževalnem programu, zato se kandidat prijavi k njenemu opravljanju, ko izpolni vse obveznosti iz programa, na šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na kateri je bil vpisan med šolanjem oz. na kateri je končal zadnji letnik.

Kandidat se k poklicni maturi prijavi na šoli, kjer je opravil zaključni letnik. Kandidati s posebnimi potrebami prijavi priložijo izpolnjen obrazec »Uveljavljanje pravic pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature«.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem.

Razlika med poklicno in splošno maturo glede nadaljnjega študija je v tem, da splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne.

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina. Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov – to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe.

Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo poklicni maturanti, ki:
•    so že opravili poklicno maturo,
•    so se prijavili k poklicni maturi,
vendar le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program.

Za opravljanje izpita iz posameznega predmeta splošne mature se kandidat prijavi na šolo z gimnazijskim programom v enakih rokih, kot veljajo za splošno maturo (ponavadi je to istočasno s prijavo na poklicno maturo). Na izbrani šoli dobi kandidat vse informacije o prijavi in opravljanju izpita.