Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Vpis 2024/2025

Za šolsko leto 2024/25 razpisujemo prosta mesta za novince:

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Trajanje izobraževanja

Predvideno št. mest za novince

Srednje poklicno izobraževanje: bolničar-negovalec

Bolničar-negovalec

3

26

Srednje strokovno izobraževanje: zdravstvena nega

Tehnik/tehnica zdravstvene nege

 

4

 

84

Poklicno tehniško izobraževanje: zdravstvena nega

Tehnik/tehnica zdravstvene nege

 

2

 

28 - 32

Srednje strokovno izobraževanje: kemijski tehnik

Kemijski tehnik/tehnica

4

56

Srednje strokovno izobraževanje: farmacevtski tehnik

Farmacevtski tehnik/tehnica

4

84

Srednje strokovno izobraževanje: kozmetični tehnik

Kozmetični tehnik/tehnica

4

56

Rokovnik za vpis učencev v srednje šole za šolsko leto 2024/25:

- Sprejemanje prijav: učenci lahko oddajo le eno prijavo na obrazcu PRIJAVA ZA VPIS V ZAČETNI LETNIK do 2. aprila 2024 (ZN-pti do 13. maja 2024)

- Morebitni prenosi prijav za vpis: do 23. aprila 2024 (ZN-pti do 3. junija 2024)

- Obveščanje učencev o morebitnih omejitvah do 24. maja 2024 (ZN-pti do 20. junija 2024)

- Vpis novincev v novo šolsko leto: od 16. do 21. junija 2024 (ZN-pti do 3. julija 2024)

- Objava rezultatov 1. kroga izbirnega  postopka: do 21. junija 2024

- Objava rezultatov 2. kroga izbirnega  postopka: do 2. julija 2024

Prijavnica za vpis: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

Postopek vpisa: Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06 in 12/08, 107/12) določa postopek prijavljanja kandidatov za vpis v srednje šole. V primeru omejitve vpisa in izbire kandidatov pravilnik določa izbiro kandidatov v dveh krogih.

V prvem krogu šola na podlagi zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole izbere kandidate za 90 % razpisanih mest. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na  šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Učenci z veljavno odločbo o usmerjanju: Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, ne sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program in dosega najmanj 90 odstotkov točk prvega ali drugega kroga izbirnega postopka po merilih, potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.

Več o postopku vpisa ter prijavo za vpis lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/)