Šolska komisija za ZI

V šolskem letu 2016/2017 je določena Šolska komisija za zaključni izpit v naslednji sestavi:

Predsednica: Damjana Papež, ravnateljica

Namestnica predsednice: Andreja Kmet, prof.

Članice: 
  • Mojca Gajić Bojanc (namestnica: Gloria Šepec)
  • Vida Novinec (namestnica: Marinka Cerovšek)
  • Janja Vovko (namestnica: Mateja Kržičnik)


Tajnica: mag. Katja Hrovat, pomočnica ravnateljice