Predmeti ZI

PREDMETI ZAKLJUČNEGA IZPITA


Zaključni izpit opravljajo dijaki srednjega poklicnega izobraževanja, program bolničar-negovalec.


Zaključni izpit obsega:
•    pisni in ustni izpit iz slovenščine,
•    storitev z zagovorom iz praktičnega pouka.