Prostovoljstvo


Dijaki po dogovoru z mentorico mesečno obiskujejo bolnike v ustanovah, se udeležujejo sestankov v šoli, srečanj v ustanovah in tematskih delavnic.

Prostovoljno delo v domačem kraju poteka v:

 DSO Trebnje (Janja VOVKO) namenjeno dijakom
 programa BN in ZN
 DSO Krško in DSO Brežice (Mateja KRŽIČNIK)
 DSO Impoljca (Mojca SIMONČIČ)
 DSO Novo mesto (Vida NOVINEC)


Prostovoljno delo v Splošni bolnišnici Novo mesto:
  • Skupina Pikapolonice otroški oddelek (Mojca SIMONČIČ)
    • namenjeno dijakom programa ZN 3. in 4. letnik
  • Skupina Sončki interni, nevrološki, pljučni in kirurški oddelek (Gloria ŠEPEC)
    • namenjeno dijakom programa ZN od 1. do 4. letnik