Prostovoljstvo

Dijaki po dogovoru z mentorjem mesečno obiskujejo varovance in bolnike v ustanovah, se udeležujejo sestankov v šoli, srečanj v ustanovah in tematskih delavnic.

Prostovoljno delo v domačem kraju poteka v:

 DSO Novo mesto (mentorica: Vida NOVINEC)
 DSO Trebnje (mentorica: Janja VOVKO)
 DSO Krško in DSO Brežice (mentorica: Mateja KRŽIČNIK)
 DSO Impoljca (mentorica: Mojca SIMONČIČ)
 DSO Črnomelj in DSO Metlika  (mentor: Uroš FRANKOVIČ)

Prostovoljno delo v Splošni bolnišnici Novo mesto:
  • Skupina Pikapolonice: otroški oddelek (mentorica: Mojca SIMONČIČ)
    • namenjeno dijakom programa ZN 3. in 4. letnik
  • Skupina Sončki: interni, nevrološki, pljučni in kirurški oddelek (mentorica: Gloria ŠEPEC)
    • namenjeno dijakom programa ZN od 1. do 4. letnik