Interesne dejavnosti (IND)

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnika oziroma izobraževalnega programa in se po vsebini in izvajanju razlikujejo od običajnega pouka. Interesne dejavnosti so za dijake možnost pridobivanja takih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja.

Dijakom ponujamo izbiro zanimivih programov in dejavnosti, saj se zavedamo, da pripomorejo k boljšemu počutju dijaka v šoli ter razširjajo in poglabljajo splošna in posebna znanja, povezana s cilji izobraževalnih programov. Obenem pa dijaki spoznavajo in odkrivajo področja, ki niso opredeljena z izobraževalnimi programi.

Ure, namenjene interesnim dejavnostim, delimo na:
      - obvezni del,
      - vsebine, vezane na program in
      - prosto izbiro dijaka.

Za dejavnosti prvih dveh alinej poskrbi šola, za prostoizbirne dejavnosti pa poskrbijo dijaki sami v svojem prostem času ali pa izberejo katero izmed dejavnosti, ki jih ponuja šola.

 
 DEJAVNOSTI PROSTE IZBIRE, KI JIH PONUJA ŠOLA

K opravljenim uram po prosti izbiri štejemo:


DEJAVNOST Datoteka s podrobnostmi
obiskovanje prostoizbirnih interesnih dejavnosti Prostoizbirne in fakultativne interesne dejavnosti v šolskem letu 2019-2020
udeležba na tekmovanjih in natečajih
Tekmovanja in natečaji v šolskem letu 2019-2020
projekti, raziskovalna dejavnost, šolske prireditve in dogodki
Projekti, raziskovalna dejavnost, šolske prireditve in dogodki 2019-2020