KNJIGE ZA BRALNI KLUB

KNJIGE ZA BRALNI KLUB – šol. leto 2019/2020

V prvem ocenjevalnem obdobju bomo prebirali:
-    Cvetka Sokolov: V napačni zgodbi V napačni zgodbi
-   Suzana Tratnik: Ime mi je Damjan Damjan

Po pogovoru o prebranem si bomo konec novembra ogledali knjižni sejem v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Nabor knjig za drugo ocenjevalno obdobje bo objavljen naknadno.