Bralni klub

Bralni klubBralni klub deluje na šoli od šol. leta 2008/09 in  je namenjen dijakom, ki radi berejo in se želijo sproščeno pogovarjati o prebranem, z vrstniki deliti mnenja ter jih argumentirati. Je projekt širjenja bralne kulture na šoli in med dijaki. Dijaki berejo tematsko priporočeno literaturo in prebrano na zanimiv način predstavijo  ostalim - izpostavijo problem dela, ga poskušajo opredeliti in utemeljiti ter spodbuditi kolege v klubu, da izrazijo svoje mnenje in bralne izkušnje ter s tem razvijajo kritično mišljenje.

Bralni klub se sestaja enkrat mesečno po dogovoru, njegov namen pa je:
•    spodbujati bralne navade dijakov,
•    vzgajati dobre bralce,
•    nadgrajevati bralne zmožnosti,
•    dvigovati bralno kulturo,
•    spodbujati kritično mišljenje,
•    sposobnost razpravljanja in vrednotenja prebranega oz. izmenjava mnenj in pogledov,
•    pogovor o knjigah,
•    približati dobre in
•    zanimive knjige ter kvalitetno preživljati prosti čas.

Z dijaki bralnega kluba obiskujemo literarne prireditve in spoznavamo kulturne ustanove v bližnji okolici ter v Ljubljani, v novembru pa obiščemo knjižni sejem v Cankarjevem domu.