HUMANITARNO-EKOLOŠKA AKCIJA ZBIRANJA PLASTIČNIH ZAMAŠKOV

Projekt je namenjen vsem dijakom SZKŠ in tudi ostalim na ŠC. Potekal bo skozi celo šolsko leto. Na hodnike bomo postavili škatle, v katere bodo dijaki odlagali zamaške. Z dijaki določenega razreda jih bomo praznili in poskrbeli za prevzem zamaškov pri osebi, ki zamaške zbira. Na koncu šolskega leta bomo predstavili, komu in s kakšnim namenom so bili zamaški zbrani.
Mentor: Srečko Ožek