PROJEKT RASTEM S KNJIGO

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture,

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, v katerega je vključena tudi populacija 1. letnika naše šole. Po dogovoru s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto si dijaki ogledajo knjižnico, spoznajo njeno dejavnost, predstavijo pa jim tudi izbrano knjigo, ki jo prejme vsak izmed njih.

Obisk knjižnice vključuje spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev izbranega avtorja in knjige. Dijaki naše šole so v projekt vključeni od začetka, to je od leta 2010, ko je projekt Rastem s knjigo prišel tudi v srednje šole. Poleg Knjižnice Mirana Jarca si dijaki ogledajo tudi frančiškansko knjižnico.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo SŠ« so:
•    spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature;
•    promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
•    spodbujanje motivacije za branje pri dijakih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic;
•    motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Koordinator: Janja Florjančič