PODARI MALICO

Podari malico je dobrodelni projekt, ki je namenjam učencem in dijakom, ki živijo v težkih materialnih razmerah. Zbrana sredstva šola vodi pod računom šolskega sklada na posebnem računu. Donirana sredstva so namenjena prvotno otrokom za malico, ko pa šola to pokrije, se odloči, za kaj bo namenila presežek sredstev (šolske potrebščine, obvezne ekskurzije, ki si jih otroci, ki živijo v težkih materialnih razmerah ne morejo privoščiti).
Minimalno nakazilo donacije je 2,42 evrov, kar je povprečna cena ene šolske malice.

Jožica Hrovat