MATH FOR DAILY LIFE

KA2 projekt, Math For Daily Life, 2017-1-IT02-KA219-036781-1
Obdobje: šolsko leto 2017/18 in 2018/19

Akcija:
Mednarodni projekt, ki vključuje mobilnost dijakov in učiteljev

Sodelujoče države:
Italija – Inštitut Fermi-Gadda, Latvija – Ventspils, Slovenija – ŠC Novo mesto

Nosilec projekta:
Inštitut Fermi-Gadda, Italy

Koordinator projekta za ŠC:
dr. Lorena Mihelač

Člani projektne skupine za SZKŠ:
Petra Žibert (vodja), Aleš Absec (izvajalec)
Naša šola je v projekt vključila 3 dijake, skupaj iz ŠCNM je vključenih 10 dijakov.

Cilji projekta so:

•    izboljšanje poučevanja in učenja matematike v partnerskih šolah;
•    povečanje vključenosti dijakov v šolsko okolje in motiviranje dijakov za učenje matematike;
•    preprečevanje prepričanja, da je učenje matematike dolgočasno in nepotrebno in  spoprijemanje s pojavom zgodnjega opuščanja šolanja;
•    povečanje števila študentov, ki nadaljujejo študij v disciplinah, povezanih z matematiko;
•    spodbujanje učiteljevega privlačnejšega pristopa pri učenju matematike;
•    poučevanje matematike z metodologijami, ki predvidevajo praktične vaje in so na voljo vsem;
•    razvijanje osnovnih veščin dijakov v povezavi s transverzalnimi veščinami in zmožnostjo medsebojnega in medkulturnega razumevanja;
•    spodbujanje učenja tujih jezikov in sodelovanje v evropski dimenziji izobraževanja, usposabljanja in dela.

Dejavnosti:
    JANUAR 2018
  • Razpis za izdelavo logotipa – vsaka šola izbere zmagovalni logotip na svoji šoli.
  • Razpis za mobilnost dijakov – vsaka šola izbere dijake za mobilnost. Na SZKŠ se izbere 3 dijake.

•    FEBRUAR 2018
  • Koordinatorji po šolah izberejo zmagovalni logotip na ŠCNM.
  • Razglasitev zmagovalnega logotipa in podelitev nagrade.
  • Snemanje in izdelava kratkega  filma z naslovom Zakaj je matematika navadno dolgočasna.
  • Sestavljanje matematičnih nalog iz vsakodnevnega življenja.

•    MAREC 2018–MAJ 2018
  • Sestavljanje matematičnih nalog iz vsakodnevnega življenja.
  • Priprava dijakov na mednarodno srečanje v Italiji.

Mobilnost 10 dijakov in spremljevalnega učitelja 13.–19. maja 2018 na Inštitutu Fermi-Gadda v Neaplju.
Mobilnost:
načrtovani sta 2 mobilnosti dijakov in učiteljev, ki trajata 5 dni + 2 dneva za potovanje med skupinami dijakov – vsaka šola bo v teh dejavnostih sodelovala s skupino, ki jo sestavlja 10 dijakov + 1 spremljevalni učitelj:

1) 13.–19. maj 2018 na Inštitutu Fermi-Gadda v Neaplju;
2) marca 2019 na Šolskem centru v Novem mestu.

Transnacionalna srečanja:
•    oktobra 2017 – v Sloveniji na Šolskem centru Novo mesto
•    april 2018 – v Italiji v Neaplju na Inštitutu Fermi-Gadda
•    februarja 2019 – v Latviji v Ventspilsu na Valsts Ventspils 1. ģimnāzija
•    15. oktobra 2019 – v Italiji v Neaplju na Inštitutu Fermi-Gadda

 Petra Žibert, prof.